Kraj Vysočina zvýšil finanční podporu sportu od roku 2022

Kraj Vysočina zvýšil finanční podporu sportu od roku 2022

Jihlava, 21. prosince 2021 - Podpora sportu v kraji je poskytována prostřednictvím grantových programů Kraje Vysočina, dotací na podporu výstavby a modernizace významné sportovní infrastruktury či darů pro úspěšné sportovce. Systémovým dotačním nástrojem je podpora prostřednictvím Fondu Vysočiny, ve kterém se sdružují programy Sportoviště, klubovny a táborové základny, Sportujeme a volný čas a Krajská centra talentované mládeže. Výše dotace ve všech těchto programech byla významně povýšena.

Alokace programu Sportoviště, klubovny a táborové základny pro rok 2022 byla schválena ve výši 4,75 mil. Kč, což představuje oproti letošní částce 2,5 mil. Kč téměř dvojnásobné navýšení. Navíc se zvýšilo procento dotace ze strany kraje ze 40 na 50 % a nově jsou podporovány právě klubovny a tábořiště. Významná sportovní infrastruktura je podporována mimo jiné formou individuálních dotací. Kraj se zavázal finančně podpořit výstavbu Horácké multifunkční arény v Jihlavě či rekonstrukci zimního stadionu v Třebíči. Aktuálně se realizuje také stavba sportovní haly ve Žďáru nad Sázavou či byla schválena podpora projektu vybudování atletického tunelu v Třebíči.

Program Sportujeme a volný čas je zaměřen na podporu celoroční činnosti s mládeží. Alokace programu byla navýšena pro příští kalendářní rok o půl milionu. Vyšší finanční prostředky budou poskytnuty krajským centrům talentované mládeže, celkově o 1,7 mil. Kč. Z programu jsou nově podporovány také baseballisté z Třebíče, softballisté z Havlíčkova Brodu či taneční sport při TJ Sokol Bedřichov. Významně se navýšily prostředky určené pro atletiku či triatlon. Na práci s talentovanými atlety bude nově vyčleněno 350 tis. Kč na místo letošních 155 tis. Kč. Stejnou částkou bude podpořena také činnost triatlonového mládežnického centra, které letos obdrželo dotaci 100 tis. Kč.

Mezi priority vedení kraje patří systémová podpora sportování mládeže a investic do sportovní infrastruktury. Pro příští rok se podařilo prosadit jednoznačné navýšení prostředků do tohoto odvětví a zahájit přípravu projektů na rozvoj sportu v regionu.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články