Kraj Vysočina hostil delegaci z finského regionu Tampere

Kraj Vysočina hostil delegaci z finského regionu Tampere

Jihlava, 7. dubna 2022, Foto zdroj: Kraj Vysočina – Na pozvání Kraje Vysočina a města Jihlavy navštívila v minulém týdnu náš kraj delegace z finského regionu Tampere. Cílem setkání bylo navázání a rozvoj spolupráce mezi našimi regiony, který byl v uplynulých dvou letech utlumen pandemií koronaviru. Kraj Vysočina by rád s finskými partnery navázal spolupráci v oblastech školství, digitalizace a inovacích.

Zástupci krajské rady Hana Hajnová (Piráti) a Jan Břížďala (Piráti) absolvovali s finskou delegací dvoudenní program, během něhož si vyslechli zajímavé prezentace o finském vzdělávacím systému i rozvojových výzvách celého regionu Tampere. Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj, finské delegaci prezentovala úspěšné firmy a organizace našeho regionu – jihlavskou společnost Optokon neboli předního světového výrobce a dodavatele aktivních a pasivních prvků pro vláknovou optiku a unikátní virtuální laboratoř VŠPJ pro simulaci digitalizace výrobních procesů včetně toku materiálu.

Kraj Vysočina by rád navázal na úspěšnou spolupráci v oblasti školství a rozšířil ji i do dalších oblastí – např. spolupráce v oblasti nových trendů a technologií ve veřejné správě – digitalizace správních agend, metoda BIM – řízení optimalizovaného stavebního procesu, elektronická komunikace s občany a subjekty v území. Vedení kraje by rádo v budoucnu tuto spolupráci formalizovalo dohodou o partnerství mezi oběma regiony.

Náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Hana Hajnová

„Pro oficiální partnerství se nyní otevírá zajímá příležitost, protože jsme při setkání zjistili, že ve Finsku proběhla v loňském roce reforma veřejné správy a od ledna tam funguje volená regionální úroveň pro oblast sociální politiky a zdravotnictví. Odpadá tak bariéra kompetenční nekompatibility mezi českým a finským členěním samosprávy, která dříve partnerstvím na úrovni regionů příliš nepřála,“ říká náměstkyně hejtmana pro regionální rozvoj Hana Hajnová.

„Navíc oblast sociálně-zdravotního pomezí je i pro Vysočinu klíčové téma, ve kterém hraje Vysočina v rámci ČR prim, což potvrdil i rektor VŠPJ pan Báča, který finské delegaci prezentoval mj. studijní obor zaměřený na vzdělávání absolventů pro terénní práci v této oblasti,“ doplnila Hana Hajnová.

Kraj Vysočina aktivně hledá nové partnerské regiony poté, co se v loňském roce rozhodl ukončit partnerství s regiony v Číně a Bělorusku.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články