Kraj Vysočina bude investovat 345 milionů do digitalizace a kyberbezpečnosti

Kraj Vysočina bude investovat 345 milionů do digitalizace a kyberbezpečnosti

Se zvyšujícími se nároky na kyberbezpečnost a v souvislosti s plánovaným rozvojem digitální infrastruktury připravil Odbor informatiky Kraje Vysočina několik konceptů rozvojových témat pro rozvoj digitalizace v následujících třech až pěti letech.

Příprava projektů nového programového období integrovaného regionálního operačního programu (IROP) pro období 2022–2027 právě vrcholí. Na základě výběru strategických projektů v oblasti IT byla provedena analýza, jejímž cílem bylo definovat potřeby dalšího rozvoje v oblasti informačních technologií. Mezi klíčové priority následujících let tak bude jistě patřit rozvoj základní infrastruktury kraje, tedy například budování páteřní optické sítě ROWANet nebo Technologického centra kraje. Ruku v ruce s tím je potřeba zajistit rozvoj sdílených služeb, a to nejenom pro potřeby krajského úřadu, ale i pro jednotlivé příspěvkové organizace.

Nedílnou součástí připravovaných projektů je také zajištění kybernetické bezpečnosti Kraje Vysočina, ale také jednotlivých sdílených služeb, například při správě a archivaci zdravotnické dokumentace. Na projekt Kybernetická bezpečnost Kraje Vysočina je počítáno s rozpočtem 30 milionů korun.

„Investice do digitalizace a kybernetické bezpečnosti považujeme za prioritu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti regionu jsou tato témata klíčová,“ uvedl krajský radní Jan Břížďala (Piráti), který má ve své gesci i oblast informatiky a komunikačních technologií.

Dotace na výzvy IROP se pohybují zpravidla ve výší 85–100 %. Odhad celkového rozpočtu na projekty rozvoje digitální infrastruktury a kyberbezpečnosti se pohybuje kolem 345 milionů korun, přičemž krajský rozpočet by zatížily částkou 47,3 mil Kč.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články