Telč, 3. února 2023 - O komunitní energetice se teď hodně mluví i píše, ale v praxi těch příkladů zatím moc nepotkáte. Důvodem je mj. i chybějící legislativa, která by rozvoj komunitní energetiky podpořila. I proto uspořádala Národní síť zdravých měst před týdnem v Brně speciální seminář na toto téma a pozvala na něj odborníky z ministerstev i samospráv. Na akci se celkem sešly dvě stovky zástupců měst, obcí a regionů a vyslechly si řadu zajímavých příspěvků z oblasti komunitní energetiky a praktických investičních a technických řešení, jaké se v této oblasti nabízí finance nebo co jsou hlavní výzvy tohoto sektoru.

“Téma energetiky bylo pro mě na konferenci stěžejní, protože v Telči o budování obnovitelných zdrojů energie vážně uvažujeme. Nejdále jsme ve fotovoltaice - proběhly již diskuse s památkáři, na kterých objektech města a příspěvkových organizací by byly instalace možné, máme prvotní studie a tak můžeme začít projektovat. Jako zásadní vidím vytvoření podmínek pro komunitní energetiku - legislativních i technických, a to pokud možno co nejdříve. V energetickém společenství či komunitě by mohli jak občané, tak podnikatelé a město společně investovat do obnovitelných zdrojů, energii sdílet, prodávat, příp. i skladovat,” říká Jiří Pykal, místostarosta města Telče.

Své praktické rady, zkušenosti a doporučení přednesli právníci Frank Bold Advokáti, zástupci profesních sdružení, jako např. Unie komunitní energetiky (UKEN), Sdružení energetických manažerů měst a obcí (SEMMO), Komory obnovitelných zdrojů či zástupci akademické sféry velmi zkušení v oblasti praktické aplikace zkoumaných řešení, např. Masarykova univerzita, Česká geologická služba, UCEEB ad. Praktické a následováníhodné příklady přednesli zástupci Brna (SAKO Solar) či MAS Opavsko.

Konference se zúčastnila i Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje. “Tím, že se ve své gesci na kraji energetice také věnuji, tak se samozřejmě snažím sledovat aktuální trendy zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie a rozvoje komunitní energetiky. Zákon o komunitní energetice se již připravuje, nyní se musí vypořádat připomínky mezirezortního řízení, aby se přiblížil svému schválení a my tak mohli začít,” uvedla Hajnová. Zákon o komunitní energetice má mj. umožnit vznik energetických společenství, které budou moci sdílet energii mezi svými objekty, typicky např. objekty veřejných služeb jako jsou školy, školky, úřady nebo zdravotnická zařízení bez toho ale, aby generovaly zisk.

Obce, které se na realizaci těchto projektů připravují, spoléhají na využití obnovitelných zdrojů, což v současném legislativním rámci také není proces bez bariér, jak potvrzuje Hana Hajnová: “Ano, umisťování obnovitelných zdrojů s sebou nese celou řadu otázek a byrokracie, ať už se jedná o dohodu s distributorem, zda zdroj připojí do sítě, nebo legislativně-právní aspekty povolovacího řízení na větrné elektrárny nebo větší instalace solárů. Do toho má vstoupit nová česká legislativa a implementace evropských pravidel. Proto chystám specializovaný seminář pro zástupce obcí na Vysočině , kde jim odborníci představí aktuální přehled legislativy, povolovací proces i možné obchodní modely spolupráce.”

Seminář by měl proběhnout na krajském úřadu v první polovině letošního roku.