Jan Pošvář – leden ve sněmovně

Jan Pošvář – leden ve sněmovně

Jihlava, 11. února 2021 - Do nového roku by každý z nás chtěl hledět s nadějí, že jsme si minulý rok zažili to nejhorší. Bohužel zatím stále není vidět světlo na konci tunelu a velký podíl na těžké situaci má vláda, která vsadila na represi. Opatření navíc zavádí často v rozporu s původními prohlášeními nebo s jakoukoli logikou.

Vyzvali jsme vládu, aby dostatečně kompenzovala ztráty zasaženým lidem a firmám. Aby přijala jasná pravidla pro školy a umožnila ředitelům v těchto pravidlech poskytnout výuku i jinak než distančně. A hlavně, aby se schválil pandemický zákon, který bude mnohem šetrnější k právům a svobodám lidí, než je současný zneužívaný nouzový stav. Vláda tyto požadavky ignoruje a vždy si vystačila s podporou komunistů. Tak uvidíme, jak dlouho budou zkoušet trpělivost našich občanů…

Přes veškeré potíže se posouvá i jiná agenda než ta související s covidem. Sněmovna konečně schválila zahrádkářský zákon ve třetím čtení. Podařilo se mi tak splnit další slib, který jsem našim voličům před volbami dal a to, že ochráníme zahrádkářské kolonie. Zákon zavádí nové pojmy, které doposud v naší legislativě neexistují, zajišťuje jim základní ochranu a do budoucna umožňuje cíleně podporovat zahrádkářské osady, komunitní zahrady a další jim podobné.

Zahrádkářské osady přispívají k zadržování vody a celkovému zlepšení stavu městské zeleně a klimatu ve městech. Důležitost zahrádek se ukazuje zvlášť teď v době pandemie, kdy je zahrádka jakousi oázou klidu a bezpečnou zónou. Nesmíme pak zapomínat na přínosy, jež pro zahrádkáře znamená možnost samozásobit se na zahrádce potravinami. V krajním případě jde o schopnost zahrádky zcela v tomto ohledu nahradit trh.

Posunulo se projednávání dvou novel týkajících se konopí. Zatímco ta vládní, vztahující se k oblasti konopí pro léčebné použití, byla propuštěna do druhého čtení, u pirátské novely, která by umožnila samopěstování konopí, došlo k zamítnutí. Pirátská novela by přitom vyřešila paradox, kdy soudy interpretují sklizeň konopí jako výrobu omamných látek, což je v rozporu s mezinárodními úmluvami. Přijetí úpravy by pro uživatele a pěstitele znamenalo zpřístupnění širších možností prevence i poradenství bez hrozby trestního stíhání.

Naopak situace v oblasti odstranění absurdních překážek pro masovější pěstování a zpracování technického (neomamného) konopí se vyvíjí pozitivně. Tímto tématem se bude zabývat i Zemědělský výbor Sněmovny. Technické konopí je plodina budoucnosti, která přináší neuvěřitelný potenciál pro české zemědělství, potravinářství a další segmenty průmyslu, a zároveň napomůže ozdravit naši krajinu.

Ve třetím čtení byla schválena novela zákona o potravinách obsahující absurdní kvóty na české potraviny v supermarketech. Návrh přikazuje, kolik českých potravin musí prodat obchodník zákazníkovi. Nikoliv co má nabízet, ale kolik má prodat koncovému zákazníkovi. V seznamu potravin, na které se kvóty vztahují, jsou vedle běžných potravin i ty, které se na našem území neprodukují vůbec, nebo minimálně – například sezamová semínka, kuchyňská sůl, vodní melouny či rybí játra. Podíl se nebude počítat podle prodaných počtů kusů, nebo celkové ceny, ale podle hmotnosti. To je naprosto absurdní konstrukt, který v praxi strašlivě zkomplikuje fungování obchodů. Zákon putuje do Senátu a je jasné, že dozná ještě významných změn. V nejhorším případě bude v rozporu s evropskou legislativou a zasáhne Evropská komise. Celé je to jen šaškárna, aby před volbami bylo formálně uděláno vstřícné gesto vůči českým zemědělcům. Ti potřebují naši podporu, ne laciné signály.

Závěrem bych ještě rád připomněl činnost našeho resortního týmu zemědělství, který zveřejnil Generátor pachtovních smluv, kde majitelé půdy mohou v několika krocích vytvořit novou pachtovní smlouvu pro své pozemky. Naším cílem je proto aktivizace samotných vlastníků půdy a zvýšení povědomí, odpovědnosti vlastníků půdy za hospodaření na jejich půdě za účelem posílení odolnosti krajiny. Pokud vlastníte půdu, zjistěte si, jak vypadají Vaše pachtovní smlouvy, zejména výpovědní lhůty. Proberte s propachtovatelem (zemědělcem) možnost změny pachtovní smlouvy a oslovte i další zemědělce v okolí v případě, že na změnu způsobu hospodaření nebude chtít přistoupit. I vy těmito kroky můžete pomoci Česku opravit svoji krajinu.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články