Jan Pošvář - květen ve sněmovně

Jan Pošvář - květen ve sněmovně

Jihlava, 11. června 2021 - Velkým tématem se v květnu staly české covid pasy. Vláda předložila extrémně špatný návrh novely zákona o veřejném zdraví, který zasahoval nepřijatelně do občanských svobod. Piráti a další nevládní strany tento návrh odmítli vůbec projednat. Jak asi už všichni víme, tento příběh pokračuje i v červnu a zdá se, že jen tak neskončí, i když postupně vláda svůj návrh zmírňuje. Nepotřebujeme je, krom vlády je nikdo nechce. Bohatě postačí evropský certifikát, kterým při cestování prokážete bezinfekčnost, a to jen po dobu trvání hrozby pandemie. Ta se u nás již velmi zmírnila, ale zjišťujeme, jak důležitá je také následná péče o ty, kteří covid prodělali. Může se objevit tzv. postCovid syndrom.

Nesmíme zapomenout ani na monitoring pacientů, kteří prodělali covid a může se u nich objevit tzv. post-COVID syndrom. Dotazoval jsem se ministerstva, zda má připravený plán a jak bude postupovat. Dostal jsem obecnou odpověď, která sice dává naději, že je tato problematika řešena, ale znáte to. Bude lepší si to pohlídat. Realita může být často odlišná.

V květnu se nám konečně povedlo uvést v život zahrádkářský zákon, jehož různé podoby jsou na západě již desítky let standardem. Zahrádkáři neměli dosud žádné jistoty, žádné právní ukotvení jejich činnosti a s tím i nějakou související ochranu „na míru“. Přitom se jedná o významnou činnost, která má pozitivní dopady na celou společnost. Během projednávání zahrádkářského zákona v Senátu opakovaně zaznívalo, že zahrádkářský zákon je zbytečný. Senát přesto tento návrh nezamítl, ale navrhoval vyjmout ze zákona ustanovení ohledně pachtovních smluv a tím by prakticky odstranil plnění jednoho ze dvou hlavních cílů zákona – ochránit zahrádkáře před developery. Tím by se slova o zbytečnosti stala pravdivá a pro nás to bylo nepřijatelné. Sněmovna to potvrdila a zákon byl schválen v původní podobě navzdory Senátu.

Ke zdravé krajině se nedostaneme jenom omezeními a zpřísňováním. Je nutné pozitivně motivovat lidi, kteří v krajině hospodaří, a naopak odstraňovat bariéry, které brání její obnově. To mám na paměti u každého zákona, který dostanu do ruky a vždy přemýšlím, jak situaci pro zemědělce zlepšit. Proto jsem u novely zákona o hnojivech podával dva pozměňovací návrhy, které, troufám si říct, ulehčí život a ušetří čas u papírování nejednomu zemědělci. Pozměňovací návrhy, na kterých jsem spolupracoval i s naším lídrem na Vysočině Milanem Daďourkem, výrazně omezují byrokracii spojenou s vedením hospodářství a zamezují zhoršení podmínek pro hospodaření v české krajině, především v oblasti skladování hnojiv. Jednak odstraňují byrokratickou povinnost, kdy se již nebudou muset schvalovat příkrmiště do havarijního plánu dle vodního zákona a také umožní zemědělcům skladovat hnojiva na stejném místě již po třech letech nikoliv po čtyřech, jak bylo v původním navrhovaném znění.

Na konci měsíce se dostalo na řadu finální projednávání vládního nového stavebního zákona. Na ten řada občanů čeká v naději, že konečně zjednoduší a zrychlí stavební řízení. Bohužel realita je taková, že vláda vyšla vstříc velkým developerům a na občany zapomněla. My jsme proto předložili vlastní pozměňovací návrhy, aby firmy i občané mohli skutečně konečně stavět rychle, snadno a bez ubíjející byrokracie. Opírají se především o digitalizaci, co nejjednodušší stavební řízení a posílení pravomocí samospráv. Já jsem během projednávání upozorňoval a hájil výzvu Zeleného kruhu, která upozorňuje, že vládní verze stavebního zákona zásadním způsobem zhoršuje ochranu životního prostředí. O kácení stromů, zásazích v lesích, zabírání zemědělské půdy by nově měly rozhodovat pouze stavební úřady. Tedy úřady, které mají v popisu práce povzbuzovat výstavbu. Stavební úřady by dokonce mohly mít poslední slovo při výstavbě v národních parcích. Slibovaná zlepšení – tedy vymahatelnost lhůt nebo posílení pravomocí obcí při územním plánování – se přitom do zákona nedostala. Vládní novelu pak ve finálním hlasování podpořilo jen hnutí ANO a SPD. Doufáme tak, že Senát nám zákon vrátí.

Nesmím opomenout zahájení naší kampaně do letošních sněmovních voleb. Do těch jdeme s heslem „Vraťme zemi budoucnost“. Já jsem se podílel jako jeden z členů resortního týmu zemědělství na přípravě bodů v oblasti zemědělství. Abychom vše splnili potřebujeme ve Sněmovně více Pirátů a Starostů. Pak bychom mohli vyvést zemi z krize, modernizovat ekonomiku a školství pro 21. století, nastavit průhledné fungování státu bez korupce a ochránit naši krajinu a pitnou vodu.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články