Jan Pošvář - červen ve Sněmovně

Jan Pošvář - červen ve Sněmovně

Praha, 9. července 2021 - Červen byl skutečně pestrým měsícem. Vedle schůze Sněmovny a zasedání výborů se mnohé stalo i na lokální úrovni na Vysočině. Byl jsem se podívat v novoměstském sportovním areálu ve Vysočině Aréně, o kterém rozhodlo zastupitelstvo města, že se bude rozšiřovat. Rozumím záměrům provozovatelů, ale hledejme chytrá, udržitelná a ohleduplná řešení. Stavba nemusí mít dopady na životní prostředí, může vést ke snížení nákladů na údržbu a může z toho těžit i veřejnost zkvalitněním služeb pro běžné návštěvníky. Ruku v ruce s výstavbou musí probíhat příprava města na velké akce, aby nedocházelo k výraznému zhoršení životních podmínek během konání závodů, např. díky omezení v dopravě.

Využil jsem své možnosti a interpeloval jsem ministra vnitra Jana Hamáčka ve věci rušení poboček České pošty v Jihlavě. Ta chtěla v listopadu uzavřít tři pobočky v nejobydlenějších částech města a místo nich vybudovat jednu novou v obchodním centru Aventin, které se nachází v polích za městem a je přístupné především autem. Česká pošta potřebuje celkovou restrukturalizaci, která má být ovšem řízena centrálně a s rozmyslem. Zejména v posledním roce se ukázalo, že dostupnost poboček je důležitá pro všechny obyvatele. K centralizaci a rušení poboček bude moci dojít, až budou obíhat ve státě především data a ne lidé. Uvidíme, co mi odpoví, příští měsíc vás budu informovat o odpovědi.

Velice mě naštvalo, že došlo k obstrukci mysliveckého zákona. Vládní koalice, společně s komunisty, se pokusila vrátit tisk do druhého čtení a tím ho de facto potopila, protože by nebylo reálné ho již doprojednat do konce volebního období. Nakonec se o tom bude znovu rozhodovat až v červenci, kdy uvidíme, jestli zahodíme několik let práce na novele zákona, která mohla přinést řadu důležitých a potřebných změn, jež nikdo ve Sněmovně nechtěl blokovat. Přesto však byly v novele věci, se kterými se neztotožňuji. Například možnost lovit zvěř lukem. Nemyslím si, že tato úprava pro pár nadšenců přinese nějaká pozitiva a jen to povede k tomu, že časem bude velkým společenským tématem zvěř neusmrcená a pobíhající se zabodnutým šípem v těle. I přes tyto výhrady mohlo schválení novely mysliveckého zákon pomoci především vlastníkům pozemků a hospodářům, ale i zvěři, myslivosti a samotným myslivcům.

Na kontrolním výboru jsem byl zpravodajem několika kontrolních závěrů. Měl jsem na starosti celou škálu témat od zemědělství, přes školství a zdravotnictví až po finance. Jednotlivé kontrolní závěry vždy konzultuji s jednotlivými resortními týmy, které jsou složeny z odborníků, jimž neunikne žádná nesrovnalost. Například u kontrolního závěru 18_27, který se zabýval dotačními programy MZe a MŽP a jejich návazností na strategické a koncepční materiály a na stanovení cílů, kterých má být realizací programů dosaženo. Ze závěru vyplývá, že ministerstva jsou velice pasivní. Pouze vypíší dotační program, a to je vše. Ministerstva by se měla více snažit a vytvořit dotační zázemí pro menší podniky a nahnat je do toho programu, a ne se neustále vymlouvat na druhé ministerstvo. Tak tomu je i u protierozní vyhlášky, kde se ministerstva neustále dohadují a výsledkem je to, že v ČR vodní eroze ohrožuje více než 50 % výměry orné půdy. Na problematiku protierozní vyhlášky jsem se zeptal zástupců ministerstvech přímo i na výboru a bylo mi slíbeno, že do 2 měsíců bude protierozní vyhláška schválena. Tak uvidíme.

V sobotu 19. června se konal také dlouho plánovaný PikniCon, pirátská zemědělská konference. Pirátští politici, odborníci na zemědělství se sešli na Znojemsku ve vinařství u našeho člena resortního týmu. Diskutovali jsme o zapomenutých postupech v zemědělství, cirkulární ekonomice, rodinných farmách, agrolesnictví, ekologickém zemědělství, ekologizaci konvence a dalších tématech.

Koncem měsíce nás zasáhla zpráva o tragické události. Tornádo, které řádilo na jižní Moravě. Přerušili jsme kampaň a kdo mohl, zapojil se do pomoci postiženým. Sám jsem poslal finanční dar a vyjel pomáhat na místo jako dobrovolník. V těžkých dobách si musíme pomáhat.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články