Jan Pošvář – březen ve sněmovně

Jan Pošvář – březen ve sněmovně

Praha, 9. dubna 2021 - Zahrádkářský zákon se vrací ze Senátu! V březnu se senátoři dostali k projednávání zahrádkářského zákona a nedopadlo to vůbec dobře. Významná část senátorů pochybovala o smysluplnosti zákona a jeho pozitivních dopadech, přesto se neodvážili návrh zamítnout. Místo toho navrhli řadu úprav, které by zákon zcela znehodnotily. Odebírají vše podstatné. Senátoři navrhují vyřadit pasáže, týkající se délky a ceny pachtu při nájmu zahrádkářských ploch. Tedy ty pasáže, které měly ochránit zahrádkáře před developery. V dubnu se bude o vratce ze Senátu hlasovat na plénu Sněmovny. Já budu rozhodně apelovat na kolegy z jiných stran, aby nepodpořili změny navržené Senátem a přehlasovali jej.

Zcela odlišně se dějí věci kolem zákona o potravinách. Senát se naopak pochlapil a odmítl nerealizovatelné kvóty na potraviny. Návrh z dílny SPD byl proti základnímu evropskému pravidlu volného pohybu zboží. Počítá s tím, že by od příštího roku prodejny potravin o ploše nad 400 metrů čtverečních musely u některých druhů potravin prodat minimálně 55 % českých produktů. Toto číslo má navíc postupně stoupat každý rok o 3 % body až do 73 % podílu v roce 2028. Rozumějte, prodat! Nikoliv mít v nabídce. To je naprosté šílenství, abychom nutili řetězce a spotřebitele si kupovat minimálně 73 % českých produktů. Tady naopak práci Senátu chválím a budeme naopak apelovat na kolegy z ostatních stran, aby podpořili změny navržené Senátem.

Dlouhodobě se věnuji zlepšení kvality potravin na pultech obchodů stejně jako podpoře lokálních potravin. Řetězce disponují velkou vyjednávací silou, kterou vůči svým dodavatelům velice často zneužívají a současné legislativní nastavení dodavatele dostatečně nechrání. Řetězce přenášejí na dodavatelské firmy svá obchodní rizika (např. špatné naplánování objemu potravin pro promo akci) a své náklady (marketingový vývoj nových obalů pro privátní značku, stroje na výrobu obalů, propagace výrobků). Dodavatelé jsou na řetězcích natolik závislí, že přistoupí i na velmi nevýhodné obchodní podmínky a nezřídka kdy prodávají své zboží s minimální či nulovou marží.

Stát musí dohlédnout na to, aby se řetězce chovaly více férově a transparentně i k malým producentům. Jednou z možností je více podpořit vznik odbytových družstev, která díky své velikosti mohou dosáhnout na lepší podmínky. Další možností je hledání řešení v zákoně o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, nebo zřízení nezávislého ombudsmana pro sledování vztahů mezi výrobci a supermarkety v kontextu nerovnoměrného postavení na trhu.

Po dlouhém čekání došlo na první čtení mysliveckého zákona. Tento zákon může zcela zásadně změnit uvažování a fungování myslivosti v Česku. Já spolu s mými kolegy a odborníky z akademického i neziskového sektoru jsme připravili řadu pozměňovacích návrhů, které mají za cíl zlepšit postavení majitelů lesů, ochránit divokou zvěř a mnoho dalšího. Pokud se nám podaří prosadit alespoň část návrhů, bude to skvělé.

Během března vláda konečně představila novou verzi Protierozní vyhlášky. Ta je od 16. března v Meziresortním připomínkovém řízení. Je to již třetí verze a vyjednávání mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství se táhnou už od roku 2017. Kvůli silným agrárním lobby byla v minulých letech vždy smetena ze stolu. Nová verze se snaží být kompromisem, ale reálně ji považujeme za nedostatečně ambiciózní. Více shrnujeme v tomto článku, který jsme sepsali s kolegy v Resortním týmu Zemědělství.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články