Jan Břížďala - Kraj nastavuje transparentní přístup pro financování sportovních investic

Jan Břížďala - Kraj nastavuje transparentní přístup pro financování sportovních investic

Jihlava, 17. března 2020 - Pravidelně se na Kraj Vysočina obrací různé obce a sportovní organizace s žádostí o podporu různých projektů. Využívat k tomu lze systémové dotační nástroje v rámci programů Fondu Vysočiny. Pokud však konkrétní projekt nelze z těchto programů podpořit, podává si žadatel individuální žádost. Posouzení a vyhodnocení této žádosti pak bylo doposud výlučně otázkou přístupu krajské samosprávy.

Našim cílem byla vyšší transparence a předvídatelnost při posuzování individuálních žádostí v oblasti sportovních investic. Proto jsme vydali Konkretizaci opatření na rok 2021 k Plánu rozvoje sportu v Kraji Vysočina (2018 – 2025). V rámci ní jsme jednoznačně identifikovali projekty, které považujeme za strategické z hlediska rozvoje a propagace regionu. Dlouhodobě se jedná o Vysočina arénu v Novém Městě na Moravě a Horáckou arénu v Jihlavě. Mimořádnou podporu jsme se rozhodli poskytnout TJ Jiskra Havlíčkův Brod z důvodu pořádání Mistrovství Evropy juniorů a kvalifikace Mistrovství světa v softballu.

Žadatelé budou moci získat pro vznik a modernizaci sportovní infrastruktury podporu až do výše 30 %. Důležitým kritériem bude využívání sportoviště ze strany spolků věnujících se práci s dětmi a mládeži, žáky a studenty škol či napojení na krajská centra talentované mládeže. Při vyhodnocování žádostí bude pro nás klíčové také stanovisko místních samospráv a význam této infrastruktury pro rozvoj a propagaci regionu. Tímto krokem chceme podpořit partnerský přístup ve vztahu k jednotlivým regionům kraje.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články