Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě povede Věra Staňková

Horáckou galerii v Novém Městě na Moravě povede Věra Staňková

Jihlava, 5. února 2021 - Novou ředitelkou krajské Horácké galerie v Novém Městě na Moravě bude od 1. března 2021 Věra Staňková. Na úterním jednání krajské rady to stvrdilo všech jejích devět členů. I s ohledem na komplikace, které snaha obsadit místo ředitele/ky Horácké galerie přinesla v loňském roce, bylo celé výběrové řízení bedlivě sledováno. Minulá krajská rada se totiž neztotožnila s výsledkem hodnotící komise a navzdory proběhlému výběrovému řízení nikoho nejmenovala.

Rada Kraje Vysočina rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Horácké galerie v Novém Městě na Moravě na začátku října loňského roku. Zájemci o tuto pozici pak měli čas na své přihlášky do 8. prosince 2020. Ve stejný den již nově zvolená rada Kraje Vysočina nominovala hodnotící komisi, které předsedal nový radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Roman Fabeš a druhou zástupkyní za zřizovatele byla nominována Hana Hajnová, statutární náměstkyně hejtmana za Piráty.

Ze sedmi uchazečů, kteří splnili všechny náležitosti a byli pozváni k ústnímu kolu, vybrala hodnotící komise jako vítězku paní Věru Staňkovou. „Myslím, že jsme vybrali opravdu kvalitní a zkušenou kandidátku, která svým vystupováním přesvědčila většinu hodnotící komise, když ji 5 ze 7 členů v konečném hlasování o pořadí uchazečů dalo na první pozici. Zároveň jsem ráda, že výběr probíhal zcela nezávisle na jakýchkoliv politických tlacích a tím hlavním kritériem bylo posouzení vize rozvoje Horácké galerie a kompetencí pro výkon této manažerské funkce,“ uvedla členka hodnotící komise za Piráty Hana Hajnová.

V sedmičlenné komisi společně s Hajnovou zasedl za zřizovatele radní Roman Fabeš, dále vedoucí odboru kultury Ladislav Seidl, vedoucí oddělení řízení lidských zdrojů Ivana Hanáková Kosourová, ředitel Alšovy jihočeské galerie Aleš Seifert, výkonná ředitelka Nadačního fondu 8smička Martina Hončíková a člen Rady města Nového Města na Moravě Tomáš Krejčí.

„Jednou z pirátských priorit je určitě opuštění fenoménu politických trafik a obsazování vedoucích míst krajem zřizovaných organizací kvalitními a transparentně vybranými lidmi. Věřím, že i toto výběrové řízení může být inspirací pro všechna následující, která nás v budoucnu čekají,“ doplnila Hajnová.

Nová ředitelka krajské Horácké galerie v Novém Městě na Moravě Věra Staňková žije v Novém Městě na Moravě, kde absolvovala gymnázium, poté vystudovala Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze se specializací na televizní a filmovou tvorbu. Tiskovou, redaktorskou, manažerskou i organizační agendu vykonávala pro ministerstvo zahraničních věcí, Český rozhlas a Českou televizi Brno a další státní i soukromé subjekty. Je publicistkou a scénáristkou, autorkou knih, marketingových a PR strategií, lektorkou, spoluorganizátorkou benefičních akcí i soutěží pro nadané studenty.

„Mým cílem je, aby Horácká galerie byla živoucím místem, ve kterém se návštěvníci budou cítit dobře, které budou opakovaně vyhledávat pro jeho uměleckou kvalitu, otevřenost, přátelskou i tvůrčí atmosféru. Spolu s týmem kurátorů a odborných pracovníků Horácké galerie chci pečovat o sbírkové fondy a koncepčně je rozvíjet, aktivně pracovat s dětmi, které budou v budoucnu rozhodovat o tom, zda bude galerie existovat a v jaké podobě, posilovat značku Horácké galerie a pokračovat v přípravách na rekonstrukci objektu galerie,“ zmínila Věra Staňková.

Autor úvodní fotografie: Maxx – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21408218


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články