Hana Hajnová zahájila Den vodíku na Vysočině – k vodíkovému memorandu se přidali další partneři

Hana Hajnová zahájila Den vodíku na Vysočině – k vodíkovému memorandu se přidali další partneři

Jihlava, 19. září 2023 – Včera se v Jihlavě uskutečnil Den vodíku, první veřejná akce pořádaná ve spolupráci s členy nově ustavené platformy Vodíková Vysočina. “Naším cílem je podporovat a propagovat možnosti uplatňování vodíkových technologií v praxi,” uvedla na úvod Hana Hajnová, náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje.  Piráti byli mezi účastníky a aktivně se zapojili do diskuzí a přednášek. Představit se přijel i vodíkový autobus.

Akce nabídla bohatý program pro zástupce obcí, firem, škol a dalších organizací. Odborníci z České vodíkové technologické platformy, ÚJV Řež a průmyslových společností z Vysočiny TK Eko a Kolibrik.net představili své pohledy na vodíkové technologie a jejich využití v dopravě.

"Vodíková Vysočina vytváří prostor pro diskusi, sdílení příkladů dobré praxe a aktivně vyhledává příležitosti pro možné uplatnění vodíkových technologií přímo na Vysočině. Velmi se těším například na závěry Studie proveditelnosti potenciálu vodíkových vlaků v ČR, o které hovořil zástupce ÚJV Řež a která by měla být představena na konci listopadu letošního roku. Tato analýza by nám mohla zodpovědět otázku, zda budou vodíkové vlaky vhodné pro železniční tratě na Vysočině, případně jaké investice by byly pro jejich nasazení potřebné,” zmínila Hajnová. 

Platforma Vodíková Vysočina funguje na základě Memoranda o spolupráci. Toto memorandum bylo uzavřeno 6. dubna 2023 mezi Krajem Vysočina, Vysokou školou polytechnickou Jihlava (VŠPJ), městem Jihlava a společnostmi Jipocar Power a Smart Plan. V rámci včerejšího dne bylo oznámeno, že memorandum bude oficiálně rozšířeno o nové partnery – společnosti Orlen Unipetrol, TK Eko, Kolibrik.net a ICOM transport. Toto rozšíření představuje významný krok k dalšímu rozvoji a aplikaci vodíkových technologií v regionu.

Vodík je považován za perspektivní zdroj energie pro budoucnost, s potenciálem přispět k hospodářskému růstu, zaměstnanosti a zvyšování konkurenceschopnosti regionu. "Vodík se stává klíčovou součástí nástrojů pro přechod k nízkouhlíkovému hospodářství. Největší potenciál jeho využití se otevírá v dopravě a energetice, kde může být řešením pro ukládání přebytkové energie z obnovitelných zdrojů," zdůraznila Hajnová.

Den vodíku na Vysočině byl úspěšným krokem k propagaci vodíkových technologií a navázání nových partnerství. V předsálí a venku byly představeny ukázky konkrétních vodíkových technologií. Návštěvníci měli možnost prohlédnout si vodíkové vozy, vodíkový autobus a dokonce i elektrokolo s vodíkovým pohonem. K dispozici byl také přenosný zdroj s vodíkovým palivovým článkem.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Na práva dětí dohlédne dětský ombudsman. Vláda schválila novelu zákona, kterou připravil ministr pro legislativu Michal Šalomoun

Na práva dětí dohlédne dětský ombudsman. Vláda schválila novelu zákona, kterou připravil ministr pro legislativu Michal Šalomoun

Ve středu 10. dubna 2024 se Česká republika významně přiblížila k ustavení funkce dětského ombudsmana. Vláda schválila novelu zákona o veřejném ochránci práv z dílny ministra pro legislativu a předsedy Legislativní rady vlády Michala Šalomouna. Tato novela ustavuje postavení a nezávislost budoucího dětského ombudsmana. Pokud novelu zákona Parlament projedná během tohoto roku, mohla by začít platit již od příštího roku.

Důstojné a stabilní zaměstnávání pro znevýhodněné. Piráti na vládě podpořili návrh zákona o integračním sociálním podniku

Důstojné a stabilní zaměstnávání pro znevýhodněné. Piráti na vládě podpořili návrh zákona o integračním sociálním podniku

Piráti spolupracovali na návrhu zákona, který dnes schválila vláda a který stanoví jasná pravidla pro zaměstnavatele sociálně znevýhodněných a zranitelných skupin zaměstnanců s cílem lepšího začlenění těchto osob na pracovní trh. Nová legislativa pomůže s důstojným a stabilním zaměstnáváním nejen osobám se zdravotním znevýhodněním, ale i například lidem v předdůchodovém věku, mladým dospělým, kteří opouští ústavní zařízení nebo lidem po výkonu trestu. Podobný zákon již v minulosti navrhovala pirátská místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová, u předchozí vlády ale pochopení nenašla.