Hana Hajnová - ve vedení strany musí zaznívat hlas regionů

Hana Hajnová - ve vedení strany musí zaznívat hlas regionů

Jihlava, 6. ledna 2022, Foto zdroj: Kraj Vysočina - Už tuto sobotu 8. ledna proběhne v Pardubicích Celostátní fórum České pirátské strany, kde si Piráti zvolí své vedení na příští dva roky. O předsednickou funkci se ucházejí čtyři kandidáti. O pozici místopředsedů se uchází 18 kandidátů a kandidátek. O post místopředsedkyně strany bude usilovat také Pirátka z Vysočiny Hana Hajnová. Při této příležitosti jsem s Hankou udělal rozhovor o cílech a motivaci pro nadcházející volbu předsednictva.

Na začátku prosince jsi byla nominována do Republikového předsednictva Pirátské strany. S nominací jsi souhlasila, a proto je otázka jasná… proč se ucházíš o místo v republikovém předsednictvu a jaké jsou tvé cíle?

Protože věřím, že bych mohla Pirátům v současné době pomoct. Byla bych ráda, aby ve vedení strany mnohem více zazníval hlas regionů. Regiony vidím také jako místo, kde máme velký nevyužitý potenciál, díky kterému se může celá strana nyní poměrně rychle stabilizovat. Máme v krajích celou řadu schopných a pracovitých lidí, díky úspěchu v krajských volbách v roce 2020 je řada z nich i ve vysokých politických funkcích a to je základna, o kterou bychom se teď měli opřít.

Také jsme stále jedinou liberální stranou v Poslanecké sněmovně a já bych ji ráda dále rozvíjela a etablovala jako silnou stranu hájící ideály svobody, demokracie, právní rovnosti a lidských práv.

Proč si myslíš, že bys byla dobrou kandidátkou na post místopředsedkyně strany?

Díky svým dosavadním politickým zkušenostem. V letošním roce náš čekají komunální volby a naše členky a členové v nich budou potřebovat podporu a zkušenosti, které mohu nabídnout. Také bych se ráda v této souvislosti zaměřila na náš rozvoj, ať už se to týká zlepšování kompetencí nebo motivace stávajících členů, nebo oslovování členů nových. Lidé a čas, který nám jsou ochotni věnovat, je to nejcennější, co máme.

Po sněmovních volbách je rozhodně co napravovat. Popiš nám prosím, co by se podle tvého názoru mělo změnit, abychom byli opět uvěřitelnou politickou stranou?

Měli bychom být zase sami sebou, politickou stranou, která dokáže řešit skutečné problémy lidí a která dokáže oddělit podstatné od nepodstatného. Myslím, že se nás v posledních volbách mnoho voličů zbytečně leklo. Schytávali jsme v mediálním prostoru spoustu urážek a lží a většinu naší energie věnovali jejich vyvracení a vysvětlování. Musíme zase začít jasně a srozumitelně komunikovat naše témata, programové priority jako je např. boj s klimatickou změnou, dobře zvládnutá digitalizace veřejné správy, dostupné bydlení a další. Tak můžeme široké veřejnosti ukázat, že liberálních hodnot se není potřeba bát, že nabízíme přístupy a nástroje, které mohou efektivně pomoci řešit aktuální problémy, které přináší pandemie nebo energetická krize.

Žiješ v Telči, jsi statutární náměstkyní hejtmana pro regionální rozvoj v Kraji Vysočina. Čemu se ve své politické práci v regionu věnuješ?

Krátce řečeno regionálnímu rozvoji, který je sám o sobě velmi širokým a komplexním tématem. Z konkrétních věcí, které se mi v minulém roce podařily, bych zmínila například snahu hledat nástroje a cesty, jak zlepšit nabídku pracovních míst na Vysočině, aby nám z kraje neodcházeli mladí a talentovaní lidé. Proto jsem například vrátila do dotační politiky kraje programy na rozvoj podnikatelů a inovací, aktivně podporuji další rozvoj Vysoké školy polytechnické Jihlava a technologické projekty firem i studentů s důrazem na jejich uplatnění v praxi přímo na Vysočině.

Když mluvím o krajské dotační politice, podařilo se mi navýšit rozdělovanou výši finanční prostředků o 66 milionů korun, takže Kraj Vysočina bude rozdělovat v letošním roce 330 milionů korun pro obce, spolky i firmy na svém území. Pracuji také na digitalizaci v rámci úřadu, aby po úřadě obíhala data a ne lidé, kdy například při podávání žádosti o kotlíkové dotace již nemuseli lidé na podzim stát dlouhou frontu kolem krajského úřadu, ale mohli podat žádost elektronicky z pohodlí svého domova. Pro ty, kteří si s elektronickým podáním nebyli jistí, byla k dispozici telefonní informační linka a úředníci, kteří žadatelům pomohli, pokud potřebovali.

Závěrem ti položím otázku, kterou bys asi čekala spíše od personalisty. Kde vidíš Piráty za dva roky, kdy bude předsednictvu končit mandát?

Věřím, že uprostřed úspěšné předvolební vřavy

Celostátní fórum můžete sledovat online na https://cf2022.online/


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články