Hana Hajnová – S budováním hlubinného úložiště radioaktivního odpadu nemusíme spěchat

Hana Hajnová – S budováním hlubinného úložiště radioaktivního odpadu nemusíme spěchat

Telč, 26. března 2021 - Protože se nám epidemiologická situace stále příliš nelepší, rozhodla jsem se svolat první setkání krajské samosprávy se zástupci potenciálních lokalit pro hlubinné úložiště jaderného odpadu a dalšími relevantními aktéry na Vysočině online. Tato první společná schůzka se uskuteční v pondělí 29. března.

S kolegy v krajské radě jsem se dohodla, že se budu touto problematikou jménem celé rady i nadále zabývat a budu za krajskou samosprávu koordinovat společný postup. Předpokládám, že mezi nejdiskutovanější témata bude patřit zákon o zapojení obcí, Koncepce ČR pro nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem nebo připravovaný harmonogram HÚRAO (hlubinného úložiště radioaktivního odpadu).

Na konci loňského roku se rozhodlo Ministerstvo průmyslu a obchodu zúžit počet potenciálních lokalit z devíti na čtyři. A hned dvě z těchto čtyř lokalit se bohužel nachází na Vysočině – jedná se o lokalitu „Hrádek“ na Jihlavsku a „Horka“ na Třebíčsku. K výběru došlo bez existence opakovaně slibovaného zákona o zapojení obcí, který měl respektovat zájmy obcí i jejich občanů při hledání hlubinného úložiště. Pan ministr Havlíček sice předložil v prosinci 2020 jeho věcný záměr, ale blížící se termín sněmovních voleb napovídá spíše tomu, že se projednání paragrafového znění zákona letos nedočkáme.

Stejně jako zákon o zapojení obcí, je problematická i Koncepce ČR pro nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem, která stále obsahuje jediný způsob řešení „ukládání“, které spočívá v nevratném uložení pod zem. Časový harmonogram příprav je přitom velmi ambiciózní a předpokládá zahájení výzkumných prací, i bez existence zákona o zapojení obcí, od ledna roku 2023.

I proto chce být Kraj Vysočina součástí celého procesu společně s dotčenými obcemi, a to včetně komunikace se Správou úložišť radioaktivního odpadu. Mimo jiné chce tak zvýšit tlak na ministerstvo průmyslu a obchodu, které nastavuje pravidla celého procesu. Nemyslím si, že bychom museli v současné době tak spěchat. Na stole leží stále hodně nezodpovězených otázek, jejichž odpovědi mohou mít zásadní vliv na celou problematiku nakládání s radioaktivními odpady. Uvidíme, kolik toho stihneme probrat na pondělním setkání. Mou vizí je, že se budeme potkávat pravidelně několikrát za rok a budeme v kontaktu vždy, když to bude potřeba.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články