Hana Hajnová představila REACT-EU, unijní nástroj finanční pomoci pro řešení dopadů koronavirové pandemie

Hana Hajnová představila REACT-EU, unijní nástroj finanční pomoci pro řešení dopadů koronavirové pandemie

Jihlava, 3. února 2021 - Náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová na včerejší tiskové konferenci v budově bývalého vědeckotechnologického parku (dnes ATX centrum) v Jihlavě představila unijní finanční nástroj REACT-EU. Tato výzva je podporou členským státům EU ve zvládání následků pandemie COVID-19. Finanční prostředky z programu REACT-EU poputují také do Kraje Vysočina.

Rada Kraje Vysočina schválila celkem 19 projektových záměrů, které budou směřovány do zdravotnictví, integrovaného záchranného systému a sociální oblasti. Konkrétně se tedy jedná o 1,3 miliardy korun na rozvoj a modernizaci přístrojového vybavení krajem zřizovaných nemocnic, 160 milionů korun na rozvoj techniky a vybavení informačními systémy pro zdravotnickou záchrannou službu a 413 milionů korun na výstavbu a rekonstrukci budov.

Přestože v sociální oblasti nejsou záměry ještě specifikovány, měly by být směřovány do budování infrastruktury se zvýšenou energetickou účinností. O konkrétních projektech sociální infrastruktury, které by mohly být předloženy do REACT-EU, krajská rada rozhodne, jakmile pro tuto tematickou oblast budou známy podrobnější podmínky podpory.

Nástroj REACT-EU představuje pro Kraj Vysočina možnou významnou finanční pomoc při řešení dopadů současné pandemie onemocnění COVID-19. Nicméně jak upozorňuje náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová (Piráti), musí kraj při přípravě projektů počítat s určitými riziky.

„V současné době nejsou vyhlášeny výzvy, to znamená, že neznáme veškeré podmínky, které mohou mít vliv na předložení projektů. Podle programového dokumentu IROP také nepatří kraje v oblasti zdravotnictví mezi způsobilé žadatele, zatímco obvyklou praxí na Vysočině je, že u stavebních projektů je nositelem právě kraj jako zřizovatel nemocnic. Bude proto zapotřebí dojednat s řídícím orgánem, jak postupovat v případech, kdy již kraj vysoutěžil dodavatele stavebních prací a má na realizaci uzavřeny smluvní vztahy. Pro pořízení přístrojového vybavení v hodnotě nad pět milionů korun je dále nutný souhlas Přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví a dá se očekávat, že v následujících měsících na ni bude směřován mnohonásobně větší počet žádostí o stanovisko než dosud,“ přibližuje Hana Hajnová s tím, že všechny projekty musí být zrealizovány v poměrně krátké době, a to nejpozději do 31. 12. 2023. Termín dokončení může být problematický hlavně u rozsáhlejších stavebních akcí, kde by se v případě delší přípravy nebo realizace stavby musel hledat jiný zdroj financování.

Výzvy REACT-EU v oblasti zdravotnictví, IZS i sociální infrastruktury by podle posledních informací měly být vyhlášeny v březnu 2021, se zahájením příjmu žádostí o podporu od dubna. „Předpokládá se také, že Evropská komise ještě letos rozhodne o navýšení alokace REACT-EU, a to o finanční prostředky nedočerpané z operačních programů v období 2014–2020. Konkrétní výši pro Českou republiku bychom mohli znát na podzim letošního roku,“ uzavírá 1. náměstkyně hejtmana Hana Hajnová.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články