Hana Hajnová – komentář ke grantovým programům Fond Vysočiny 2021

Hana Hajnová – komentář ke grantovým programům Fond Vysočiny 2021

Jihlava, 17. února 2021 - Na konci roku 2020, když jsme schvalovali na krajském zastupitelstvu rozpočet na rok 2021, panovala velká nejistota ohledně daňových příjmů, dopadů tzv. daňového balíčku a absorpční kapacity ohledně zamýšlené výše investičních projektů. Proto jsme deklarovali, že přijímáme návrh rozpočtu tak, jak jej připravila předchozí rada kraje a podle vývoje situace v roce 2021 jej budeme aktualizovat. To se týkalo i Fondu Vysočiny, který je nedílnou součástí rozpočtu kraje a v návrhu rozpočtu na něj byla připravená alokace 200 mil. Kč.

Tu jsme také akceptovali s tím, že je na první pohled jasné, že bude stačit na vypsání méně programů než v roce 2020. Avšak pokud to rozpočet a daňové příjmy dovolí, tak se k fondu v roce 2021 vrátíme a otevřeme diskusi o jeho možném navýšení. A to stále platí.

Při přípravě jednotlivých programů, které budou pro letošní rok vypsány v situaci omezeného rozpočtu, dostaly jasnou prioritu programy zaměřené na udržení investic v regionu – např. Program obnovy venkova, Stavby ve vodním hospodářství, Sportoviště, Památky apod. Na tom panovala shoda jak mezi koaličními partnery, tak i starosty, se kterými jsme to řešili. Po konzultaci s garanty v jednotlivých oblastech tak bylo ustanoveno 27 programů k vyhlášení.

Na únorovém zastupitelstvu zaznívala od opozice řada výhrad vůči tomu, jak a které programy byly vypsány a já bych je zde ráda uvedla na pravou míru. Například dotační program Hospodaření v lesích nebyl vypsán proto, že státní dotace již pokrývá všechny možné aktivity směřující k obnově lesních porostů a neumožňuje „dublovat“ na stejné aktivity financování z krajských peněz.

K asi nejvíce diskutované otázce venkovských prodejen bych dále upřesnila, že jsme tento titul neškrtli, ale pro letošní rok nevyhlásili, protože na něj nezbyly peníze. Stejně tak bohužel nebyly peníze na vyhlášení dalších 12 programů z oblasti kultury, sportu nebo sociálních služeb. I proto jsem opakovaně avizovala, že až bude znám výsledek hospodaření a vyúčtování Fondu Vysočiny za loňský rok, podíváme se na to znovu a řekneme si, jestli máme prostor některé tituly přece jenom ještě vyhlásit.

A to se právě teď děje – výsledek hospodaření už máme (a dopadl v plusových číslech) a chybí ještě pro úplnost vyúčtování projektů, které se odevzdávalo k 31. 1. 2021. S kolegy tak již diskutujeme o oblastech, které dotačně v letošním roce ještě podpoříme. A mezi těmito oblastmi jsou např. zachování služeb na malých obcích (včetně prodejen), projektové přípravy, očkovací stanice apod. Mou ambicí je nejpozději na jednání březnového zastupitelstva představit plán revize/navýšení Fondu Vysočiny na letošní rok, a to včetně předpokládaného harmonogramu vyhlášení „dodatečných“ programů.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Úložiště na Vysočině? Kraj chce být obcím partnerem
02.03.2021

Úložiště na Vysočině? Kraj chce být obcím partnerem

Jihlava, 2. března 2021 - V průběhu minulého týdne byly na krajský úřad doručeny dopisy z potenciálně zvažovaných lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. V současné chvíli jsou takové lokality na území Kraje Vysočina...