Hana Hajnová – komentář k vyhlášení nouzového stavu

Hana Hajnová – komentář k vyhlášení nouzového stavu

Jihlava, 15. února 2021 - Po víkendovém intenzivním jednání mezi hejtmany, premiérem Babišem (ANO), ministrem zdravotnictví Blatným (za ANO) a dalšími ministry požádali všichni krajští hejtmani o prodloužení nouzového stavu, avšak za jasně stanovených podmínek, včetně návratu žáků do škol, pravidelného testování zaměstnanců firem nebo postupného otevření obchodů. K žádosti vyhlášení nouzového stavu ze strany hejtmanů se ve svém komentáři vyjádřila i 1. náměstkyně hejtmana Hana Hajnová (Piráti).

„Z otázky nouzového stavu se v posledních dnech stal symbol ještě více polarizující naši společnost. Namísto toho, abychom společně hledali konkrétní řešení, která by byla akceptovatelná pro veřejnost i epidemiology, se hádáme, jestli je nouzový stav dobře, nebo špatně. Svoji roli v tom sehrála Poslanecká sněmovna, pan premiér a teď i hejtmani,“ říká Hana Hajnová.

„Já bych v této souvislosti ráda uvedla, že zodpovědnost za řízení naší země má stále naše vláda a poslanci. Krajským samosprávám přísluší plnit svěřené úkoly a řídit se platnými zákony této země. A tak se stalo i v případě žádosti o nouzový stav. Krizový zákon totiž hejtmanům ukládá požádat o jeho vyhlášení v případě, kdy není možné účelně odvrátit vzniklé ohrožení v rámci stavu nebezpečí. A že by hejtmani každý sám za sebe dokázali ohrožení v podobě sílící epidemie odvrátit, si nemyslím. I to, že se nakonec všichni dokázali domluvit na jednotném postupu napříč politickým spektrem, ukazuje, jak závažnému ohrožení opravdu čelíme. Jak s touto žádostí dále vláda naloží, je už pak na ní. A ano osobně bych předpokládala, že je přinese na půdu Poslanecké sněmovny. A Poslanecké sněmovně její pravomoci také nikdo neodebral,“ zdůrazňuje Hajnová.

„Samotná odpovědnost a pravomoce krajských hejtmanů jsou v nouzovém stavu i stavu nebezpečí jen omezené a sekundární. Řízení protiepidemických opatření by i ve stavu nebezpečí náleželo ministerstvu zdravotnictví a krajským hygienickým stanicím, které by i nadále ponechaly například uzavřené školy, restaurace nebo ubytování. I proto hejtmani formulovali jasné požadavky, co od vlády očekávají, že v těch následujících 14 dnech zajistí,“ doplňuje statutární náměstkyně hejtmana Hana Hajnová.

„Vím, že už jsme z toho všichni otrávení a frustrovaní, ale prosím, nejitřeme už tak vypjaté emoce ve společnosti. Situace není dobrá a na tom nouzový stav bohužel nic nemění. Spojme síly a zkusme najít řešení akceptovatelné pro veřejnost i epidemiology,“ dodává Hana Hajnová.

Níže najdete celý text usnesení Asociace krajů České republiky, v němž hejtmani vyzvali vládu k vyhlášení nouzového stavu.

Rada Asociace krajů České republiky

  1. Konstatuje, že odpovědnost za zvládnutí krizové situace je především na Vládě ČR, žádost o nový nouzový stav považujeme za zcela mimořádný krok, který nesmí být dlouhodobě zneužíván k zásahu do práv a svobod lidí. Proto navrhujeme vyhlášení nového nouzového stavu (NS) jen na dva týdny a vyzýváme parlamentní politické strany k dohodě na dalším postupu.

  2. Konstatuje, že NS je výjimečný nástroj krizového řízení, proto AKČR vyzývá Vládu ČR k urychlenému projednání návrhu nového pandemického zákona v co nejkratší možné legislativní lhůtě.

  3. Souhlasí s návrhem, aby postupný návrat do škol začal v termínu od 1. 3. 2021, nejprve žáci a studenti posledních ročníků a následně další ročníky. A vyzývá Vládu ČR, aby NS využila především pro zajištění těchto kroků.

  4. Vyzývá Vládu ČR, aby při otevření škol došlo k zařazení pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců škol a dalších školských zařízení do očkovací strategie a zajistila jejich registraci do CRS od 1. 3. 2021.

  5. Vyzývá Ministerstvo zdravotnictví, aby vzalo na vědomí návrhy AKČR na další kultivaci krizových opatření a navrhlo jejich postupné zavedení v závislosti na vývoji epidemie zejména v oblasti obchodu a služeb kultury a amatérského sportu to co v nejkratším termínu za přesně definovaných protiepidemických opatření.

  6. Vyzývá Vládu ČR, aby do 1. 3. 2021 zajistila podmínky pro samotestování ve firmách, včetně finanční podpory a vytvoření jasných podmínek pro firmy. AKČR vnímá testování zaměstnanců ve firmách jako zásadní krok pro zlepšení pandemické situace.

  7. Souhlasí se zrušením omezení úředních hodin institucí veřejné správy od 15. 2. 2021.

  8. Vyzývá Vládu ČR k pravidelným týdenním jednáním o krizových opatřeních s AKČR a všech plánovaných změnách v nich v pravidelných desetidenních periodách a vždy vyhodnocování na základě vývoje počtu pacientů na JIP a ARO.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Úložiště na Vysočině? Kraj chce být obcím partnerem
02.03.2021

Úložiště na Vysočině? Kraj chce být obcím partnerem

Jihlava, 2. března 2021 - V průběhu minulého týdne byly na krajský úřad doručeny dopisy z potenciálně zvažovaných lokalit pro výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. V současné chvíli jsou takové lokality na území Kraje Vysočina...