Hana Hajnová – budu apelovat na vládu, aby se v otázce ukládání radioaktivního odpadu nebála inspirovat v zahraničí a otevřela prostor pro skutečný dialog

Hana Hajnová – budu apelovat na vládu, aby se v otázce ukládání radioaktivního odpadu nebála inspirovat v zahraničí a otevřela prostor pro skutečný dialog

Jihlava, 10. června 2022, Foto: Kraj Vysočina – Na konci minulého týdne navštívila delegace z Vysočiny průmyslové centrum pro geologické úložiště v Meuse/Haute-Marne na severovýchodě Francie, aby si zde prohlédla projekt hlubinného úložiště středně a vysoce radioaktivního materiálu, které by mělo být vybudováno v letech 2025–2050. Návštěvy se zúčastnil hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek, náměstkyně hejtmana Hana Hajnová (Piráti), starosta obce Oslavice Pavel Janoušek a za neziskový sektor se účastnila Hana Veronika Konvalinková.

Projekt na vytvoření hlubinného úložiště CIGEO funguje v dané lokalitě od roku 2000 a zastřešuje ho státní organizace ANDRA. V rámci projektu byla vybudována podzemní laboratoř a také technologické centrum pro veřejnost, které ročně navštíví více než 12 000 lidí. Zástupci Kraje Vysočina měli přímo na místě možnost seznámit se jak s projektem CIGEO, tak i s aktivitami občanského výboru CLIS, jehož úkolem je informovat dotčené obyvatelstvo o činnostech prováděných v laboratoři, sledovat výzkum a dosažené výsledky i zadávat vypracování oponentních posudků. Činnost výboru financuje z poloviny stát a z druhé poloviny původci jaderného odpadu ve Francii.

Společného setkání se účastnili také představitelé státní správy, regionu Grand Est, místních samospráv i zástupci podnikatelského sektoru. „Podle informací, které jsme se dozvěděli, šla francouzská vláda cestou oslovení všech regionů s vhodným podložím a nechala na jejich rozhodnutí, zda se o projekt úložiště na svém území chtějí ucházet. Zároveň s tím bylo od počátku jasné, jaké investice státu a v jakém celkovém objemu budou v území postupně realizovány,“ doplnila výstupy setkání náměstkyně Hana Hajnová.

Legislativně je už nyní ošetřen i proces ukončení provozu jaderného úložiště v Meuse/Haute-Marne. Až do roku 2150 bude možné radioaktivní odpad vyzvednout z podzemí a najít pro něj další uplatnění, v opačném případě bude po tomto datu podzemní úložiště zakonzervováno a trvale uzavřeno.

Hana Hajnová – budu apelovat na vládu, aby se v otázce ukládání radioaktivního odpadu nedála inspirovat v zahraničí a otevřela prostor pro skutečný dialog

V České republice jsou v tuto chvíli vytipovány čtyři možné lokality pro hlubinné úložiště jaderného odpadu. Dvě z nich se nacházejí v Kraji Vysočina, a to lokalita Hrádek na Jihlavsku a Horka na Třebíčsku.

„Otázku hlubinného ukládání radioaktivního odpadu řeším s obcemi na Vysočině, kterých se to týká, od okamžiku nástupu do funkce krajské radní. Jedním z důvodů, proč jsem iniciovala zatím spíše neformální platformu pro komunikaci a předávání informací s dotčenými obcemi na Vysočině, byla skutečnost, že mi v celém procesu chyběl prostor pro dialog. Dialog, který by měl vést stát, a to nejen s obcemi a jejich občany, ale i kraji, a to od prvních kroků směřujících k budování tak komplexního projektu, jakým hlubinné úložiště je. Návštěva ve Francii nám mj. ukázala, že tamní vláda šla právě cestou dialogu a nebojí se ani oponentních názorů. Naopak. Sama z poloviny financuje občanský výbor, který sdružuje obce, podnikatele, odborníky a další místní aktéry a který si z těchto financí může zadávat oponentní posudky a další podklady, které považuje za nezbytné. Stát i státní úřad ANDRA mají do výboru přístup, ale nijak ho neřídí ani v něm nemohou hlasovat,“ doplňuje Hajnová.

Zkušenost z Francie nám ukázala, jak velké rezervy má MPO a SÚRAO v oblasti komunikace problematiky ukládání radioaktivních odpadů. Zároveň nám potvrdila, že naše návrhy, jak tuto situaci zlepšit (které jsme opakovaně tlumočili zástupcům SÚRAO a MPO), jdou správným směrem. „Tato zahraniční zkušenost ukazuje, že otevřená a dobře vedená komunikace je základ. Ráda bych proto apelovala na současnou vládu, aby se nebála v zahraničí inspirovat,“ dodává krajská náměstkyně pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články