Firmy z Vysočiny stojí u vzniku unikátní platformy pro rozvoj nových technologií a inovací ve stavebnictví

Firmy z Vysočiny stojí u vzniku unikátní platformy pro rozvoj nových technologií a inovací ve stavebnictví

Jihlava, 28. ledna 2022 - V polovině ledna 2022 bylo při Českém vysokém učení technickém v Praze založeno Národní centrum Stavebnictví 4.0 (NCS). Jedná se o technologicky neutrální a otevřenou akademicko-průmyslovou platformu, která propojuje inovační leadery, výrobní i technologické firmy, univerzity, výzkumné a oborové organizace a pomáhá vytvářet optimální prostředí pro udržitelnou budoucnost. Stavebnictví 4.0 je zcela nový způsob myšlení, plánování, realizace i údržby staveb, během celého životního cyklu. Mapuje a minimalizuje vliv stavebnictví na vnější prostředí i stopy, které tyto činnosti v okolní přírodě trvale zanechají.

„Vzhledem k velké škále činností a vysoké technické náročnosti procesů patřilo stavebnictví dlouhou dobu mezi jedno z nejméně modernizovaných odvětví ekonomiky. Navzdory počáteční skepsi se však díky poznatkům z průmyslové automatizace přece jen daří vyvíjet unikání technologická řešení i ve stavebnictví. Tato řešení v sobě většinou kombinují automatizaci a digitalizaci s aktuálními trendy standardu udržitelnosti a šetrnosti k životnímu prostředí. Jsem ráda, že v Kraji Vysočina funguje hned několik firem, které se vývojem těchto inovativních technologií zabývají, případně je již aplikují ve své praxi, a které se zapojí do činnosti nově vznikajícího Národního centra Stavebnictví 4.0,“ vyzdvihuje Hana Hajnová, pirátská náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje.

NCS bude fungovat v rámci ekosystému Národního centra Průmyslu 4.0 a bude sídlit v budově ČVUT-CIIRC. Zapojeným partnerům přinese mnohé benefity a otevře širokou škálu možností efektivní spolupráce a zvýšení technologické úrovně, například v projektech vědy, výzkumu a inovací. Firmy budou mít také blíže k různým formátům a dotačním možnostem v rámci ČR i Evropské unie.

Zakládajícími členy centra jsou zástupci vzdělávacích, výzkumných a dalších institucí jako Fakulta stavební VUT, Fakulta stavební VŠB-TUO, Fakulta stavební ČVUT v Praze, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Ředitelství silnic a dálnic. Firemní sektor pak zastupuje např. společnost ICE Industrial Services a.s., která v provozovně ve Žďáře nad Sázavou vyvíjí komplexní tiskový systém pro 3D tisk betonu a ve spolupráci s partnery z vědecko-výzkumného sektoru buduje v rámci projektu ICE CORAL největší farmu pro 3D tisk betonu v ČR. Společnost iniciovala také vznik Evropského institutu pro materiály, automatizaci a stavebnictví (EIMAC), který sídlí ve Žďáře a je taktéž členem NCS. Mezi další zakládající členy patří také např. jihlavská společnost Leube Beton s.r.o., která vyrábí a vyvíjí široké spektrum stavebních prvků pro pozemní, dopravní nebo vodní stavby, HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., SUDOP Group a.s., Metrostav a.s., Strabag a.s., AgentFly Technologies s.r.o., Hochtief CZ a.s., Baumit, spol. s r.o., VCES a.s., Techniserv, spol. s r.o.

„NCS je otevřenou platformou, která nabízí partnerství dalším firmám a institucím, které se o téma Stavebnictví 4.0 zajímají. Vzhledem k tomu, že v Kraji Vysočina se například tématem 3D tisku v betonu zabývají i další společnosti jako Podzimek a synové s.r.o. a další, nemusí být počet vysočinských zástupců v NCS konečný,“ doplnila Hajnová.

Více informací o Národním centru Stavebnictví 4.0 najdete na www.ncs40.cz


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články