Další úleva od byrokracie. Vláda schválila třetí antibyrokratický balíček připravený ministrem Michalem Šalomounem

Další úleva od byrokracie. Vláda schválila třetí antibyrokratický balíček připravený ministrem Michalem Šalomounem

Praha, 7. května 2024 – Ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun na vládě představil již třetí antibyrokratický balíček. Soubor dalších 29 opatření, která po předchozí konzultaci s jednotlivými ministerstvy kabinetu předložil, má za cíl zjednodušit život podnikatelům, živnostníkům i občanům. Sníží, nebo zmírní množství nadbytečných a zatěžujících povinností, které jim ubírají čas i energii. Schválený materiál navazuje na první a druhý balíček přijaté vládou v předchozích dvou letech a také na Programové prohlášení vlády „zrušit, co je v českém právu zbytečné nebo přestalo dávat smysl: povinnosti, razítka i samotné zákony.“


Zjednodušení procesu při žádosti o průkaz pro osoby se zdravotním handicapem, vrácení pracovnělékařských prohlídek zpět k praktickým lékařům, přezkoumání možnosti snížit požadavky  na zdravotní prohlídky pro sportovce u sportovních kroužků nebo třeba konec zatěžujícího papírování spojeného se stávající povinností pro zaměstnance podepsat souhlas, když chce posílat výplatu od zaměstnavatele na účet. To je pár příkladů z nové sady 29 opatření třetího balíčku na snížení byrokratické zátěže pro podnikatele, firmy i občany. Vládě jej dnes předložil ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády Michal Šalomoun.


„Zjednodušit život podnikatelům a živnostníkům a ulevit jim od zbytečného papírování jsme se zavázali v programovém prohlášení vlády. Odbourat zatěžující povinnosti, které ubírají čas i energii, je dlouhodobá a trpělivá mravenčí práce, které se věnuji od svého nástupu do funkce. Vznikly tak postupně už tři antibyrokratické balíčky. Ten nejnovější se soustředí na tzv. samoreportovací povinnosti, které nedávají smysl,“ uvádí ministr Šalomoun a dodává: „Navrhujeme třeba zrušit povinnost písemně ohlašovat příslušným úřadům práce povinný podíl osob se zdravotním postižením pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají více než 50 % těchto osob. Tyto informace o počtech lze totiž získat ze čtvrtletních přehledů, které zaměstnavatelé odevzdávají průběžně. Dále jsme do balíčku zahrnuli možnost, aby zaměstnavatel mohl zaměstnancům zaslat některé pracovněprávní dokumenty elektronicky – třeba mzdový výměr. To odbourá zbytečné papírování a navíc se i významně zrychlí doručení. Do balíčku jsme zařadili rovněž úlevu pro lidi se zdravotním handicapem, aby už nemuseli pro žádost o průkaz TP, ZTP a ZTP/P dodávat fyzickou fotografii. To jim výrazně zjednoduší život, nebudou muset absolvovat cestu k získání fotografie, která je pro řadu z nich velmi náročná. Ročně se jedná o desítky tisíc lidí.“


Antibyrokratický balíček I a II
První balíček zhruba dvacítky úlev od byrokratické zátěže vláda schválila 31. srpna 2022. Soubor opatření vznikal ve spolupráci s Hospodářskou komorou, Podnikatelskými odbory, Svazem průmyslu a dopravy, Asociací malých a středních podniků a živnostníků a dalšími subjekty. Další návrhy na snížení byrokracie a papírování vzešly z jednání s jednotlivými ministerstvy. Příslušné resorty na základě usnesení vlády měly připravit legislativní řešení pro popsané situace do konce roku 2022. Následně vznikly návrhy dílčích změn zákonů, které prošly či ještě projdou standardním vládním legislativním procesem, tedy připomínkovým řízením a Legislativní radou vlády a pak Parlamentem.
Druhý balíček vláda schválila 14. června 2023 a obsahuje soubor 23 opatření. Rovněž vznikal na základě debat s podnikatelskými svazy a komorami a některé podněty zaslala i veřejnost.

Jak se uplatňují opatření z balíčků – příklady:
•        Zrušily se povinné periodické lékařské prohlídky pro zaměstnance v nerizikových profesích, což je úleva pro zaměstnance i lékaře.
•        Skončila povinnost lékařských prohlídek v nerizikových profesích v případě řízení referentských vozidel v zaměstnání.
•        Zvýšila se hranice obratu pro povinné placení DPH a pro možnost přihlásit se k placení paušální daně na 2 miliony korun.
•        Dále se snížily až na polovinu  pokuty u kontrolního hlášení pro menší plátce. Původně byla výše pokut 1, 10, 30 a 50 tisíc korun. Nově je to 1, 5, 15 a 25 tisíc korun. Tato úleva se vztahuje na fyzické osoby,  plátce se čtvrtletním zdaňovacím obdobím, společnosti s r. o., kde je společníkem jedna fyzická osoba.  
•        Zavedena byla možnost vést účetnictví v cizí měně.
•        Zrušila se povinnost pro zaměstnavatele zasílat České správě sociálního zabezpečení  hlášení o ukončení pracovní neschopnosti v případě člověka, který již není u něj zaměstnaný.
•        Byla zavedena možnost podávat žádosti o všechny typy důchodů online. Možnost podávat žádosti tzv. papírově dál zůstává.
•        Zrušeny byly zdravotní (potravinářské) průkazy.
•        Horské službě byla zrušena povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Z povahy věci nebyla Horská služba tuto povinnost schopna naplňovat, tak odváděla do státního rozpočtu finanční příspěvek. Financována je ale ze státního rozpočtu skrze svého zřizovatele (Ministerstvo pro místní rozvoj). Takže zde obíhaly do kolečka peníze a papíry. Nově pro Horskou službu platí výjimka, díky které si ušetříme zbytečnou byrokracii.
•        Metodika pro krajské hygienické stanice – sjednocení a zjednodušení výkladu pravidel pro výrobu sezónních produktů v domácím prostředí v souladu s evropským nařízením o hygieně potravin.
•        V Parlamentu se projednává redukce přísedících u soudů. Podílet by se měli jen na rozhodování o nejzávažnějších zločinech u krajských soudů, hlavně u násilných trestných činů.
•        V Parlamentu se projednává zrušení povinnosti pro zaměstnavatele pořizovat písemný rozpis dovolených.

Schválené usnesení vlády k Antibyrokratickému balíčku III dává jednotlivým resortům za úkol připravit návrh řešení pro opatření v balíčku do konce letošního září.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Vesnicí roku 2024 Kraje Vysočina je obec Smrčná

Vesnicí roku 2024 Kraje Vysočina je obec Smrčná

Kraj Vysočina již zná svou letošní krajskou Vesnici roku. Dnes krátce před polednem vyhlásila krajská komise soutěže Vesnice roku vítěze za Kraj Vysočina. Titul Vesnice roku Kraje Vysočina 2024 ponese obec Smrčná na Jihlavsku, kde trvale žije 470 obyvatel a v předcházejících ročnících obec již získala oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu a modrou stuhu za příkladný společenský život.

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Díky pirátskému SWAPu v Pelhřimově se podařilo zachránit 200 kg věcí

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Díky pirátskému SWAPu v Pelhřimově se podařilo zachránit 200 kg věcí

V Pelhřimově se v neděli 19. května konal swap na venkovní scéně Kulturního domu Máj. Akci organizovalo místní sdružení Pirátské strany. Na výměnu bylo celkem přijato neuvěřitelných 285 kg nepotřebných věcí, které lidé donesli. Z toho se podařilo zachránit ještě neuvěřitelnějších 200 kilogramů oblečení, knih, hraček nebo sportovního vybavení. V duchu pirátského hesla, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne, jsme zase o kousek pomohli ulevit našemu životnímu prostředí a zároveň pomohli několika desítkám Pelhřimáků a Pelhřimaček k novému oblečení nebo například vybavení domácnosti.

Moravské Budějovice odměněny veřejností za své webové stránky

Moravské Budějovice odměněny veřejností za své webové stránky

Nedávno proběhlo na konferenci ISSS vyhlášení každoroční soutěže Zlatý erb. Soutěž oceňuje webové portály měst a obcí. Letošní ročník byl zaštítěn Svazem měst a obcí, Asociací krajů a Sdružením místních samospráv. V kategorii veřejnosti byl oceněn web Moravských Budějovic, na kterém se podílel radní Moravských Budějovic a Pirát, Tomáš Veverka.