Červen ve Sněmovně z pohledu Jana Pošváře

Červen ve Sněmovně z pohledu Jana Pošváře

Praha, 11. července 2019 - Hned na začátku pekelného horkého června nás čekalo dlouhé hlasování o rozšíření EET navržené vládou, tzv. třetí a čtvrtá vlna. Hlasovali jsme ve třetím čtení o všech druzích činností, na které má dopadnout. Nakonec se podařilo vyloučit alespoň vánoční prodej kaprů a sociální služby. Většina poctivých drobných podnikatelů bude čekat další zbytečná byrokracie a ti nepoctiví, kteří nepřiznávali platby v hotovosti, se tímto nezmění. Stejně tak se nepodařilo zastavit vládou podporovaný hazard - Účtenkovku.

Co se nám, ale podařilo, bylo prosazení novely zákona o zemědělství, která upravuje fungování Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Díky schválení našeho návrhu dojde k zásadnímu ztransparentnění činnosti fondu, který nově bude poskytovat veřejné informace v režimu open data.

Vysoké teploty nezastavily ani jednání výborů. Například na kontrolním výboru jsme probrali mimo jiné výroční zprávu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2018. Proč to zmiňuji? Protože to je první úřad, co mě začal bavit. Fungují, informují, a to i na sociálních sítích. Prostě sexy úřad.

Den na to jednal zemědělský výbor, a to už tak sexy nebylo. Na programu jsme měli především lesní zákon. Drtivou většinu pozměňovacích návrhů liberalizující hospodaření v lese výbor nepřijal za své a do druhého čtení vyslal zákon v ne zcela uspokojivé podobě. Probírala se také příprava technické novely zákona o SPÚ na třetí čtení, kde můj pozměňovací návrh o zvýšení státní rezervy zemědělské půdy dostal nepřekvapivě nedoporučující stanovisko.

V rámci boje za kvalitní potraviny a za efektivní užití veřejných rozpočtů jsem interpeloval ministra zemědělství M. Tomana. Interpelace se týkala především státní značky KLASA. Domnívám se, že značka nenaplňuje svůj potenciál a že máme dost přeznačkováno. U některých značek pochybuji, že mají smysl. Čekáme na odpověď.

Zúčastnil jsem se také několika výjezdních zasedání. Se zemědělským výborem jsme navštívili výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský, kde jsme probírali problémy ovocnářů, především nízké výkupní ceny. Věděli jste, že z těch 30 korun v obchodě vidí zemědělec v lepším případě korun 5? Zbytek jsou náklady na skladování, obaly a vysoká marže obchodu. Kéž by všichni měli možnost kupovat jablka přímo od zemědělce.

V dalších dnech jsme se s podvýborem pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství setkali s Českým svazem včelařů, kde jsem si vytočil trochu toho medu a dozvěděl jsem se hodně zajímavých informací o chování včel. Poté z vlastní iniciativy jsem se opětovně setkal s předsedou ČZS Stanislavem Kozlíkem a projednával s ním vývoj zahrádkářského zákona. Dozvěděli jsme se také o problémech zahrádkářů v Olomouci, který budeme řešit v červenci.

Došlo taky na jeden velký koncert na Letné, protože bylo hezky. Vyústěním problémům vlády bylo hlasování o nedůvěře vládě. Nikoho zřejmě nepřekvapí, že jsem hlasoval pro vyslovení nedůvěry vládě. Proč důvěřovat vládě, pro kterou je největší majstrštyk zavedení EET pro všechny živnostníky?


ODKAZY:

Profil Jan Pošvář

Piráti pracují


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články