Břížďala – digitalizace úřední agendy povede k úspoře finančních prostředků

Břížďala – digitalizace úřední agendy povede k úspoře finančních prostředků

Jihlava, 17. února 2022 - Mezi vlajkové lodě pirátské politiky patří elektronizace služeb, která povede ke zvýšení efektivity a snížení byrokracie. V mnoha krajských samosprávách mají právě Piráti své krajské radní pro oblast IT. Oblasti digitalizace přikládá vysokou prioritu také nová vláda, ve které zastává Ivan Bartoš post vicepremiéra pro digitalizaci a ministra místního rozvoje. Problematice IT se pak podrobněji věnuje jeho náměstek Ondřej Profant. Propojení dosavadních zkušeností ze státní správy a samosprávy napříč různými úrovněmi je nutné pro lepší koordinaci plánovaných aktivit.

„Na krajském úřadě jsme provedli audit napříč odbory a zjišťovali, jaké činnosti se dají snadno digitalizovat a doposud tak tomu není. Identifikovali jsme desítky příležitostí, které se dají řešit efektivněji, tím pádem i rychleji a levněji,“ uvádí krajský radní pro oblast školství a IT Jan Břížďala (Piráti). Právě ten se setkal s náměstkem člena vlády Ondřejem Profantem a probírali spolu některé možnosti agend, které by se mohly do budoucna převést do světa jedniček a nul.

Kraj Vysočina v mnoha ohledech udává směr ostatním samosprávám, jak se dají řešit některé činnosti systémově a přitom efektivně. Příkladem je provoz portálu příspěvkových organizací, vlastního komunikačního a administrativního nástroje pro koordinaci činností zřizovaných zařízení. Pro ostatní kraje je Kraj Vysočina provozovatelem videokonferenčního rozhraní pro účely organizace jednání komisí a Rady Asociace krajů ČR. Pro potřeby těchto orgánů může být dále nabídnuta také platforma Samospráva sloužící pro přehlednější a systémovější vedení pracovní agendy.

Podle Břížďaly má Kraj Vysočina intenzivní zájem na rozšiřování nástroje umožňujícího snadnější stavební řízení. Kromě automatického vyjádření k existenci sítí by tak mohla být připravena platforma pro generování stanovisek odborů krajského úřadu k dotčení pozemních komunikací, pozemků či optické sítě. „V oblasti stavebního řízení se zabýváme také vznikem nástroje pro zlepšení koordinace staveb mezi různými investory, ať již se jedná o obce, kraj, stát či soukromé stavebníky,“ dodává radní Břížďala.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články