(Bez)jaderná Vysočina?

(Bez)jaderná Vysočina?

Jihlava, 30. srpna 2019 – V pátek 6. srpna se v Jihlavském pirátském centru (Matky Boží 9) od 10:00 uskuteční setkání zástupců čtyř lokalit na Vysočině, které jsou zařazené na seznam míst vhodných pro vybudování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva, společně s pirátskými poslanci Janem Pošvářem a Petrem Třešňákem. Diskutovat se bude zejména problematika ukládání vysoce radioaktivních odpadů, vliv na životní prostředí a role dotčených obcí.

V příštím roce by měla Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) rozhodnout o snížení počtu míst předvybraných pro hlubinné úložiště jaderného odpadu z devíti na čtyři. Toto rozhodnutí má proběhnout před platností zákona o zapojení obcí do řízení směřujících k výběru lokality v podzemních prostorech a povolení jeho provozu. Návrh tohoto zákona vznikl bez zapojení obcí a vyjádřit se k němu je možné pouze do konce září. Protože na Vysočině se to týká lokalit Hrádek u Dolní Cerekve, Horka u Budišova, Kraví hora u Stříteže a Na Skalním u Jaroměřic nad Rokytnou, rozhodli se aktéři z těchto lokalit vyvolat společnou diskuzi o tomto tématu.

Kromě samotného úložiště se budou diskutovat možné dopady zařazení lokalit na jejich okolí, zejména na investiční akce v blízkosti navrhovaných lokalit, a otázka budoucích kompenzací. Diskutujícími budou Edvard Sequens – sekretář platformy proti úložišti, Mgr. Petr Andrýsek za spolek SOS Na Skalním a Ing. Karel Müller, starosta města Jaroměřice nad Rokytnou.

“Cílem akce je upozornit na aktuální netransparentní jednání SÚRAO a snaha otevřít debatu o hledání řešení problému vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů. Chceme, aby to byl proces, který bude otevřený, průhledný a v němž obce a veřejnost budou mít zákony dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy,“ vysvětluje organizátor akce Jaroslav Vysoký.

Z důvodu omezené kapacity doporučujeme účastníkům registraci na e-mail: vysoky.j@seznam.cz.


Související odkazy:

Facebooková událost

Profil Jan Pošvář

Profil Petr Třešňák

Komentář k odložení výběru lokality pro úložiště jaderného odpadu

Den proti úložišti na Skalním


Kontakt pro média:

Hana Hajnová, 721 684 323, hana.hajnova@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články