13 let spolupráce mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí

13 let spolupráce mezi Krajem Vysočina a Zakarpatskou oblastí

Havlíčkův Brod, 11. března 2021 - Před několika dny jsme oslavili jedno výročí, o němž se prakticky nepsalo. 28. 2. 2008 byla tehdejším hejtmanem Kraje Vysočina Milošem Vystrčilem a předsedou Zakarpadské oblastní rady Mychajlem Mychajlovyčem Kičkovským podepsána Smlouva o spolupráci mezi ukrajinskou Zakarpadskou oblastí a Krajem Vysočina. Spolupráce mezi těmito regiony probíhá až do dneška, neustále se prohlubuje a připravují se další společné projekty.

Během třináctileté spolupráce mezi Vysočinou a Zakarpatím bylo společně realizováno přes 200 projektů, přičemž důraz je vždy kladen na tzv. celoplošnou spolupráci ve více oblastech, například ve školství, zdravotnictví, sociální péči, kultuře a podpoře výuky českého jazyka atd. Kromě dlouholeté spolupráce mezi naším krajem a Zakarpadskou Ukrajinou funguje taktéž partnerství na úrovni měst (Jihlava - Užhorod, Pelhřimov - Mukačevo, Třebíč - Rachiv, Žďár nad Sázavou - Chust, Nové Město na Moravě - Mižhirje, Chotěboř - Tjačiv, Telč – Poljana).

Za účelem vzájemné spolupráce mezi našimi regiony je zřízena tzv. Stálá konference neboli orgán určující impulzy a hlavní směry spolupráce. Ve Stálé konferenci mají svého zástupce také Piráti. Je jím havlíčkobrodský Pirát a předseda Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů Jiří Wiche. Při příležitosti třináctiletého výročí spolupráce jsme Jiřího Wicheho vyzpovídali a zeptali se ho, v čem vidí největší přínos partnerství, nebo jaké jsou v rámci partnerství plány do budoucna.

Jaký je podle Vás největší přínos partnerství?

Za velký přínos považuji podporu humanitárních projektů na Zakarpatí, a to včetně zapojení ukrajinských partnerů. Tyto projekty jsou financovány společně, většinou půl na půl a Kraj Vysočina kontroluje správné užití prostředků. Neméně důležitá je také podpora češtiny a krajanských spolků v tomto regionu, který v letech 1919 – 1938 spadal pod Československo.

Jaké jsou plány do budoucna?

V plánu je samozřejmě pokračování v již započatých akcích, ale i nově vybraných projektech. Chtěli bychom působit co nejvíce celoplošně, tedy ve všech oblastech regionu a s důrazem na pomoc pro nejvíce potřebné. Aktuální je například zapojení v rámci projektu Class Manager, kdy Kraj Vysočina pořídil 21 notebooků vybavených softwarem Class manager, který umožní mimo jiné vytvořit si v rámci výuky virtuální třídu. Pro pilotní projekt v oblasti IT byla vybrána jedna třída ZŠ č. 3 v Užhorodě, kde se vyučuje český jazyk, a která splňuje i požadavky na internetové připojení. Dalšími příklady fungujícího partnerství je poskytnutí školního vybavení z města Telč a dar z Třebíče, který pomůže místním nemocničním kuchyním.

Ovlivnila nějak současná koronavirová epidemie partnerství mezi regiony?

Covid bohužel zbrzdil, až zcela zastavil takzvané měkké projekty, u kterých je nutné osobní setkávání. Investiční projekty, které vybírá především naše strana, pokračují podle plánu. V minulém roce putovalo z Vysočiny na Ukrajinu také 4300 ochranných štítů a humanitární finanční pomoc v hodnotě 100 000 korun (pozn. red. Kraj Vysočina využil na pořízení ochranných štítů peníze, které byly v roce 2020 určeny na spolupráci s partnerským regionem).


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články