Tomáš Blažek

technik v ochraně přírody

Ing. Tomáš Blažek (* leden 1967) se narodil a žije v Novém Městě na Moravě. Pracuje v oboru praktické ochrany přírody, je ženatý a má dvě děti.

Vystudoval obor rostlinné biotechnologie na Vysoké škole zemědělské v Praze. Krátce pracoval v dělnických profesích, později ve veřejné správě na úseku správy zeleně, ochrany přírody a krajiny nebo v regionálním a komunitním rozvoji.

Unaven úřednickou prací přešel do neziskového sektoru, a to mu otevřelo oči. V neziskovkách působil nejprve v oblasti kultury, kde se podílel na organizačním a ekonomickém zajištění menších i větších akcí. Pak přešel do oblasti praktické ochrany přírody jako projektový manažer, technik, sekáč, specialista komunikace a fundraiser.

V mezičase si vyzkoušel práci pro Krajský úřad Kraje Vysočina a Ministerstvo životního prostředí ČR.

Ve volném čase pořádá přednášky, výstavy, workshopy. Organizuje taneční akce, zakládá soukromé školy, je členem různých komisí a výborů, fotografuje, cestuje a vůbec žije, co se do něj vejde.


Veřejné funkce:

  • člen Výboru regionálního rozvoje Zastupitelstva Kraje Vysočina

Piráti:

  • od roku 2021 člen

CHCI VĚDĚT VÍCE