Jiří Svoboda

PR a média manažer, předseda MS Havlíčkův Brod

Bc. Jiří Svoboda (* 22. června 1984 v Havlíčkově Brodě) je předsedou místního sdružení Pirátů v Havlíčkově Brodě a členem Výboru pro cestovní ruch, média a kulturu Zastupitelstva města Havlíčkův Brod.

Je absolventem studijního oboru Historicko-literární studia na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice. Studoval také Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, kde získal státní zkoušku z Pedagogiky a psychologie pro učitele.

Pracuje jako PR a média manažer pro Českou pirátskou stranu, KS Vysočina. Osm let působí jako OSVČ v oborech IT, internetový marketing, copywriting a dramaturgie.

Ve volném čase se věnuje dramaturgii Filmového OKA neboli filmového projektu Klubu Oko Havlíčkův Brod. Je pořadatelem mnoha kulturních, sportovních a společenských akcí. Zajímá ho příroda, kultura, turistika, dobrovolnictví, sebevzdělávání a regionální politika.


Veřejné funkce:

  • člen Výboru pro cestovní ruch, média a kulturu Zastupitelstva města Havlíčkův Brod
  • člen Školské rady Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod

Piráti:

  • člen České pirátské strany od roku 2019
  • od června 2020 předseda MS Havlíčkův Brod
  • od ledna 2021 PR a média manažer pro Českou pirátskou stranu, KS Vysočina
  • spolutvorba Pirátských listů – krajská mutace Vysočina