Eva Nováková

Eva Nováková (* 29. června 1981) Rodačka z Kladna, která se přes Londýn, Ramalláh a Prahu dostala až do Jihlavy, z korporace do sociálních služeb.

Vystudovala obor sociologie a sociální politika (Bc.) na Fakultě sociálních věd UK, nedostudovala obor romistika na Filosofické fakultě UK.

Pracuje jako vedoucí terénní sociální služby. Vede tým deseti kolegů a kolegyň. Kromě klasické sociální práce se snaží působit i na změnu podmínek, které vedou k prohlubování sociálního vyloučení. S kolegy a kolegyněmi se účastní pracovní skupiny pro sociální bydlení zřízené městem, realizují projekt zaměřený na podporu inkluzivního vzdělávání, který kromě přímé podpory žáků/studentů a jejich rodin cílí i na změnu postojů pedagogů a odpovědných institucí, a podporují zástupce romské komunity v participaci a občanské angažovanosti.

Kromě toho s místním kolektivem Jídlo místo zbraní pravidelně vaří veganské jídlo pro lidi bez domova, organizují veganské hody a další benefiční akce. Ve spolupráci s divadlem DIOD organizuje Rozpravy - večery zaměřené na představování romské kultury široké veřejnosti i Romům samotným.

Pracovně ještě občas učí romštinu, překládá pro romistický časopis a dělá PR pro pár projektů (Férové bydlení, Stan romské kultury). V minulosti působila i jako manažerka kapely Terne Čhave a v pražském Crossu dva roky jednou měsíčně organizovala UFOSS - večery zaměřené na různá romská/romistická témata. Předtím se věnovala tématu nenásilného palestinského hnutí proti okupaci.

Ve volném čase se věnuje akrobacii na šálách a bike pólu. V obou disciplínách je sice velmi špatná, ale to jí vůbec neubírá na míře nadšení.


Piráti:

  • Na schůzky v Jihlavském pirátském centru jsem začala chodit v lednu 2018, s prvotním zájmem zejména o komunální politiku. Mým cílem bylo zaktivizovat místní příznivce Pirátů, aby mohli kandidovat v podzimních volbách do zastupitelstva města Jihlavy. Účastnila jsem se vyjednávání s partnerskými politickými subjekty a v červnu byla v primárních volbách zvolena lídryní pirátské části koaliční kandidátky Žijeme Jihlavou!, na které se kromě Pirátů podílí i TOP 09 a Zelení. Členkou jsem se stala na jaře 2018 a v létě pak i zakládající členkou MS Jihlavsko. V Pirátech se zatím soustředím zejména na volby, zapojuji se ale i do aktivit kraje a do vydávání Pirátských listů.
Navrhni úpravu