Eva Nováková

Koordinátorka, vedoucí sociální služby

Rodačka z Kladna, která se přes Londýn, Jeruzalém a Prahu dostala až do Jihlavy, z korporace do sociálních služeb (a zpět do korporace). V říjnu 2018 byla zvolena členkou Zastupitelstva města Jihlavy, od prosince téhož roku pracuje jako plánovačka logistiky ve společnosti BOSCH, kde je od srpna 2019 i členkou základní odborové organizace KOVO. Je první místopředsedkyní MS Jihlavsko.

V rámci působení v Zastupitelstvu města Jihlavy je členkou majetkové komise, komise pro bezpečnost a prevenci kriminality a komise pro sociální a neziskovou oblast. Podílela se na přípravě projektu, díky kterému Jihlava od října 2019 zařadila do svého portfolia metodu Housing First. Kromě sociální oblasti se zajímá o posilování participace občanů.

Vystudovala obor sociologie a sociální politika (Bc.) na Fakultě sociálních věd UK, nedostudovala obor romistika na Filosofické fakultě UK. Absolvovala několik kurzů zaměřených na manažerské dovednosti a leadership.

Tři roky pracovala jako vedoucí terénní sociální služby. Vedla tým deseti kolegů a kolegyň. Kromě klasické sociální práce se společně snažili působit i na změnu podmínek, které vedou k prohlubování sociálního vyloučení. S kolegy a kolegyněmi se účastnila pracovní skupiny pro sociální bydlení zřízené městem, realizovala projekt zaměřený na podporu inkluzivního vzdělávání, který kromě přímé podpory žáků/studentů a jejich rodin cílil i na změnu postojů pedagogů a odpovědných institucí, a podporovala zástupce romské komunity v participaci a občanské angažovanosti.

Kromě toho s místním kolektivem Jídlo místo zbraní pravidelně vaří veganské jídlo pro lidi bez domova a podílí se na organizaci různých benefičních a kulturních akcí. Ve spolupráci s divadlem DIOD dva roky organizovala Rozpravy - večery zaměřené na představování romské kultury široké veřejnosti i Romům samotným.

Pracovně ještě občas překládá pro romistický časopis, v minulosti učila romštinu, dělala PR pro pár projektů (Férové bydlení, Stan romské kultury) nebo působila jako manažerka kapely Terne Čhave. V pražském klubu Cross dva roky organizovala UFOSS - večery zaměřené na různá romská/romistická témata. Předtím se věnovala tématu nenásilného palestinského hnutí proti okupaci.

Ve volném čase se snaží věnovat akrobacii na šálách a pohybu obecně. Na oblíbenou aktivitu bike pólo už bohužel moc času nezbývá.