Září ve Sněmovně

Září ve Sněmovně

Havlíčkův Brod, 12. října 2020 - Celé září se scházela Sněmovna opět v polovičním počtu kvůli epidemii nemoci covid 19. Je to jediné řešení, jak jednání udržet v chodu, protože Sněmovna zaspala v minulém století a nelze jednat a hlasovat na dálku jako například v Evropském parlamentu. Těžko ale čekat dravou modernizaci zkostnatělého aparátu, když největším technologickým pokrokem v tomto volebním období byla výměna obrazovky v sále a sjednocení hlasovacích a přístupových kartiček do jedné. A buďme za to ještě rádi.

I přes veškeré odklady se nám povedla mnohá velká vítězství. Sněmovna schválila novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání, kde mně a dalším ochráncům zvířat prošlo hned několik pozměňovacích návrhů. Největší radost mám samozřejmě z toho, že prošel pozměňovací návrh na zákaz klecového chovu slepic od roku 2027 bez výjimek. Klecové chovy do moderního zemědělství nepatří. Zákon na jednu stranu uznává, že zvíře není věc a pociťuje bolest a utrpení, na druhou stranu ale reálně dovoluje se ke zvířatům chovat jako k výrobním jednotkám. To se nyní mění.

Schválil se také další můj pozměňovací návrh, který navrhuje reálné kompenzace pro majitele kožešinových farem a napravuje tak návrh poslankyně za hnutí ANO ovlivněný lobbisty s přemrštěnými částkami. Mnou navržená výše kompenzací vychází z posouzení tržní hodnoty kožek na světových aukcích z roku 2016, kdy trh ještě nebyl ovlivněn zákazem. Odpočteny jsou srovnatelné náklady na odchování jednoho zvířete. Navrhovaný příspěvek dále pokrývá odhadovanou výši průměrných nákladů spojených s ukončením chovu. Ušetřil jsem tak státu okolo 100 milionů korun :)

Dále jsme schválili zákaz drezúry zvířat pro nově narozené, což bude znamenat postupný útlum drezúry především v cirkusech. Zvýšily se pokuty za týrání zvířat na dvojnásobek a pro většinu hospodářských zvířat bude platit zákaz celoročního vazného ustájení bez výjimek. Pouze u koní prosadil poslanec za hnutí ANO výjimku. Nešikovně tak řeší neochotu investovat do chovů v památkově chráněných budovách.

Vedle ochrany zvířat jsme také řešili vodu dle našeho plánu Vodu řešíme teď. Probíhalo třetí čtení vodního zákona, kde Radkovi Holomčíkovi prošly dva pozměňováky. První usnadňuje využití tzv. šedé vody ve veřejných budovách, čímž se ušetří spousta vody a druhý ukládá povinnost zveřejňovat data o stavu povrchových a spodních vod v režimu tzv. open-dat.

V dalším třetím čtení prošla novela zákona o technických normách, která zavádí tzv. sponzorovaný přístup. Už při vstupu do Sněmovny v roce 2017 jsme navrhovali, aby bylo umožněno zájemcům dostat se bezplatně k technickým normám, jejichž dodržování vyžaduje stát zákonem. V roce 2020 jsme se dočkali. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun na poplatcích.

Během schůze došlo také na témata, která jsou méně veselá. Již dlouho se zabývám erozí půdy, která je zejména na Vysočině opravdu velká. V této věci jsem interpeloval ministra zemědělství. Narazil jsem totiž na problém. Ohrožení erozí je popisováno v závěrečných zprávách o monitoringu eroze zemědělské půdy. Rok 2019 chybí, i když tyto zprávy byly zveřejňovány na jaře. Jsme v háji? Tají nám něco? Interpeloval jsem ministra zemědělství M. Tomana, ale zase nebyl přítomen. Odpovědi na mé otázky se možná dozvím z písemné odpovědi do třiceti dnů.


Odkazy

Profil Jan Pošvář

Pirati pracují


Kontakt pro média

Hana Hajnová, 721 684 323, hana.hajnova@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články