Výzva pedagogům - Prosíme využijte nabídku bezplatného přednostního antigenního testování

11. 12. 2020
Výzva pedagogům - Prosíme využijte nabídku bezplatného přednostního antigenního testování

Jihlava, 11. prosince 2020 - Zájem o bezplatné antigenní testování využilo v posledním týdnu na Vysočině 834 pedagogických pracovníků. Dalších 945 je jejich prozatím objednáno na vyhrazené testování v termínu do 17. prosince 2020. „Zájem o testování se na Vysočině nijak neliší od ostatních regionů. I přesto, že je testování pedagogických pracovníků dobrovolné, přimlouval bych se osobně za jeho absolvování. Pro ředitelky a ředitele školských organizací je to příležitost, jak ověřit aktuální situaci ve svých pedagogických týmech, zvláště pak v těch školách, kde není povinné nosit roušky,“ informoval radní Kraje Vysočina pro oblast školství, mládeže a sportu Jan Břížďala. Během prvního týdne testování se podařilo odhalit nákazu u 17 pedagogů v Kraji Vysočina a celkem u 400 pedagogů v celé České republice.

Z pohledu Krajské hygienické je testování pedagogů za současné epidemiologické situace zcela na místě, protože již začala výuka ve školách a děti a mladiství jsou často považováni za bezpříznakové přenašeče onemocnění Covid-19. Právě děti a žáci mohou být pro ně hrozbou. Testování zjišťuje přítomnost tohoto viru na sliznicích a včasné odhalení zabrání dalšímu šíření onemocnění. Výsledky svého testu obdrží pedagogové ve velmi krátké době a jsou dobře spolehlivé. Je zapotřebí si uvědomit, že v populaci stále dochází ke komunitnímu přenosu a tím pádem k ohrožení dalších osob. I pedagogové mají své členy rodiny a mnohdy se jedná o osoby starší, pro něž by onemocnění mohlo být fatální. Učitel je obecně vnímán a uznáván jako vzor a autorita, a proto by i v této těžké době měli jít pedagogové všem občanům příkladem svým zodpovědným přístupem. K dnešnímu dni evidujeme velké množství předškolních a školních zařízení, kde je a byl zaznamenán výskyt tohoto onemocnění a bohužel velmi často dochází k úplnému uzavření těchto zařízení. Tomu se dá zabránit, mimo jiné právě i včasným testováním pedagogů.

V neposlední řadě plošné testování pedagogů pomáhá v tuto chvíli všem subjektům, které se podílejí na jeho realizaci. Odběrová místa se už nyní připravují na plošné dobrovolné testování veřejnosti od 18. prosince, u kterého se očekává velký zájem. Antigenní testování veřejnosti bude od tohoto data poskytováno zdarma.

Dobrovolné testování pedagogických pracovníků je naplánováno do 17. prosince 2020. Kraj Vysočina vytvořil pro naplňování vládního usnesení všechny potřebné podmínky od funkčního elektronického systému přihlašování až po dostupná odběrová místa. Antigenní testování lze bezplatně absolvovat ve všech nemocnicích Kraje Vysočina. Další informace a formulář pro registraci na testy najdete na odbery.kr-vysocina.cz.

Pro více informací lze volat krajskou COVIDlinku: 564 602 602


Foto: V pátek 11. prosince využil radní Kraje Vysočina Jan Břížďala služby Nemocnice Třebíč a nechal si v režimu samoplátce provést antigenní test. Výsledek negativní.


ZDROJ

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články