Třebíčští Piráti navrhnou udělení čestného občanství Vladimíru Krajinovi

Třebíčští Piráti navrhnou udělení čestného občanství Vladimíru Krajinovi

Třebíč, 29. ledna 2020Prof. RNDr. Vladimír Josef Krajina byl významným českým botanikem, odbojářem, pedagogem i politikem, který se narodil v roce 1905 ve Slavicích u Třebíče. Návrh na udělení čestného občanství podal pirátský zastupitel Roman Pašek a třebíčské zastupitelstvo by o něm mohlo rozhodnout na svém dubnovém zasedání.

Vladimír Krajina vystudoval třebíčské gymnázium, po jehož úspěšném absolvování se rozhodl pro studium botaniky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1927 získal titul doktora přírodních věd a za výsledky svého studia byl dokonce odměněn darem prezidenta Tomáše G. Masaryka. I poté se věnoval botanickému výzkumu a habilitoval se v oboru systematická botanika a rostlinná ekologie. Když v roce 1939 obsadila Československo německá armáda, vstoupil Vladimír Krajina do protifašistického odboje, stal se členem tajného koordinačního centra koaličních politických stran a přešel do ilegality. V roce 1943 byl zatčen a vězněn na Pankráci a v Terezíně.

Po osvobození byl zvolen poslancem a vykonával funkci generálního tajemníka České strany národně socialistické. Získal vyznamenání Československého válečného kříže, medaili Za službu a odznak Za věrnost. Po únoru 1948 byl již jako profesor Krajina zatčen, propuštěn byl až na základě intervence prezidenta Edvarda Beneše a v nové československé realitě přechodu moci do rukou komunistů se rozhodl emigrovat. Nejprve obdržel politický azyl ve Velké Británii, kde ho jako válečného hrdinu přijal sám premiér Winston Churchill, koncem roku 1949 odešel do Kanady, kde pokračoval ve své vědecké a pedagogické kariéře a kde také v roce 1993 zemřel. V roce 1990 mu prezident Václav Havel propůjčil Řád Bílého lva I. třídy.

Pirátský zastupitel Roman Pašek by poté, co se podařilo odejmout čestné občanství Klementu Gottwaldovi, rád poukázal na významné osobnosti Třebíčska, které by si toto uznání opravdu zasloužili. Na dubnové jednání zastupitelstva, které proběhne 23. 4., proto připravil návrh na udělení čestného občanství in memoriam prof. RNDr. Vladimíru Krajinovi, který musí nejprve projednat rada a poté může být zařazen na jednání. “Věřím, že tento návrh najde podporu i u zastupitelů ostatních stran,” doplnil Pašek.


Odkazy

Článek nejodvážnější odbojář

Kontakt pro média

Hana Hajnová, hana.hajnova@pirati.cz, 721 684 323

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články