Komentář - Piráti nepodpoří rušení víceletých gymnázií

Komentář - Piráti nepodpoří rušení víceletých gymnázií

Třebíč, 26. listopadu 2019Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR připravilo ve spolupráci s expertní skupinou strategický dokument Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+. Tato tzv. Strategie 2030+ se zabývá mimo jiné budoucností víceletých gymnázií. Podle doporučení strategie ministerstva se má v období 2020-2030 zajistit, aby na víceletá gymnázia odcházelo nejvýše 5 - 10% žáků základních škol a tím se nachystala půda pro jejich další výrazné omezení či celkové zrušení po roce 2030. Piráti s tímto záměrem nesouhlasí, protože významně omezuje možnost svobodné volby ve vzdělávání.

Nejčastějšími argumenty pro regulaci víceletých gymnázií jsou tvrzení, že za přihláškou žáků ke studiu stojí především touha rodičů, výsledky žáků nejsou výrazně lepší než u jejich vrstevníků na 2. stupni základních škol a že na víceletých gymnáziích není žádná přidaná pedagogická hodnota. Na prvním místě je nutné podotknout, že v rozvoji nadání žáků výrazně pomáhá právě jejich selekce, kdy nadanější studenti mají dneska možnost studovat v prostředí s vyšším zájmem o vzdělávání a vyššími ambicemi jednotlivých žáků. Osobně vidím rozhodně přidanou pedagogickou hodnotu v samotných učitelích, protože daleko častěji pracují s žáky v nižším i vyšším stupni vzdělávání.

Samotný proces regulace víceletých gymnázií může být v budoucnu dosti problematický. V současné praxi totiž žádost o změnu kapacity oboru vzdělávání musí předložit ředitel dané školy. V případě středních škol zřizovaných krajem lze očekávat, že by tak ředitel školy činil na pokyn svého zřizovatele. Jak by se tohoto kroku ale mělo docílit v případě soukromých škol, to Strategie 2030+ neřeší. Rizikem s tím spojeným je také skutečnost, že nemalá část soukromých škol vznikla skutečně za účelem podnikatelské činnosti, která by tak měla být nově legislativně regulována.

A jaká je aktuální situace v Kraji Vysočina? Na Vysočině se ve školním roce 2018-2019 vzdělávalo ve 2. stupni základních škol 18 076 žáků, přičemž nižší ročníky víceletých gymnázií navštěvovalo 1 874 žáků (9,4 % žáků). Víceleté gymnázium je možno v kraji studovat na těchto školách:

 • Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem
 • Gymnázium Havlíčkův Brod
 • Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec
 • Gymnázium Chotěboř
 • Gymnázium Jihlava
 • Soukromé gymnázium AD FONTES, o.p.s.
 • Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou
 • Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice
 • Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě
 • Gymnázium Pacov
 • Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov
 • Gymnázium Otokara březiny a Střední odborná škola Telč
 • Gymnázium Třebíč
 • Katolické gymnázium Třebíč
 • Gymnázium Velké Meziříčí
 • Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou)
 • Gymnázium Žďár nad Sázavou

Piráti se proto i na Vysočině chtějí soustředit spíše na zachování škol namísto jejich slučování nebo rušení a na hledání nových příležitostí pro jejich rozvoj.


Kontakt pro média

Hana Hajnová, 721 684 323, hana.hajnova@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články