Třebíčští Piráti budou pro město pracovat z opozice

Třebíčští Piráti budou pro město pracovat z opozice

Na úterním ustavujícím zasedání zastupitelstva města Třebíče bylo zvoleno nové vedení města. Před samotnou volbou se stanovoval počet členů rady města, počet místostarostů a uvolněných zastupitelů.


Oproti minulému volebnímu období se zvýšil počet členů rady města ze 7 na 9. Tento návrh oba pirátští zastupitelé Roman Pašek a Stanislav Neuman podpořili, neboť radní města budou ve většině případů pracovat jako neuvolnění (tzn. nebudou mít tuto funkci jako plně placený pracovní poměr).

Při stanovení počtu místostarostů naši zastupitelé podpořili jak protinávrh Aleše Nováka (Třebíč Občanům!) na 2 místostarosty, tak také nakonec schválený návrh na 3 místostarosty. Jelikož jsme měli v našem volebním programu podmínku podpory nejvýše 4 uvolněných zastupitelů, podpořili jsme jak protinávrh na 3 uvolněné posty, tak přijatý návrh na 4 uvolněné pozice (starosta + 3 místostarostové).

Zastupitel Roman Pašek se v rozpravě při volbě starosty města zeptal kandidáta na tuto pozici Pavla Pacala na zdroje financování jeho volební kampaně: „Mě by zajímalo, jakým způsobem byla financována kampaň hnutí Pro Třebíč, protože na internetových stránkách mají 2 transparentní účty a odešly z toho pouze 2 platby. Jedna byla za bannery v hodnotě 600 Korun a druhá Třebíčský zpravodaj.“ Na tento dotaz nejprve reagoval končící starosta Pavel Janata: „Já nevím jestli kolega Pacal chce na tuhle záležitost reagovat,“ a následně si vzal slovo Pavel Pacal, který pouze uvedl, že část financí poskytlo koaliční hnutí Starostové a nezávislí. Další zdroje financí pro svoji kampaň neuvedl.

Z důvodů pochybností o transparentnosti financování předvolební kampaně i některým precedentům (např. předražená zakázka na MAD napadnutá Antimonopolním úřadem) nepodpořili pirátští zastupitelé Roman Pašek a Stanislav Neuman kandidáta Pavla Pacala na post starosty města Třebíče. Stejně hlasovali pouze zastupitelé uskupení Třebíč Občanům!, z opozičních stran podpořili Pacala jen komunisté.

V další volbě jsme podpořili Miloše Hrůzu (ANO 2011) na post 1. místostarosty a Pavla Janatu (KDU-ČSL) do funkce místostarosty. Podporu však od nás nezískal Vladimír Malý (ČSSD) kvůli odpovědnosti za tristní stav dopravy ve městě, která má nadále zůstat v jeho gesci. Roli hrála samozřejmě také velmi nízká voličská podpora Vladimíra Malého (ČSSD), který se jen velmi těsně dostal vůbec do zastupitelstva města. Na funkce radních jsme podpořili Zuzanu Kratochvílovou (ANO 2011), Milana Zeiberta i Svatavu Křížovou (oba za Břehy) a Martinu Bártovou (ODS). Nepodpořen zůstal Jan Burda (Třebíč můj domov), který má mít v městské radě na starosti grantový systém města, ze kterého přitom sám čerpá. V roce 2018 se jednalo například o částku 180 tisíc Kč. Při hlasování jsme reflektovali také to, že zastupitel Jan Burda získal ve volbách úplně nejnižší podporu voličů – při rozdělování mandátů v zastupitelstvu města mu připadl 27. mandát z 27 rozdělovaných, staronovému místostarostovi Vladimíru Malému 26. mandát z 27 rozdělovaných.

Na programu ustavujícího zastupitelstva bylo také zřízení kontrolního a finančního výboru města Třebíče. Našimi kandidáty to těchto výborů budou Roman Pašek (nominant Pirátů) do kontrolního a Zdeněk Skoumal (nominant TOP 09) do finančního výboru. Tradičně by mělo zůstat předsednictví kontrolního výboru opozici, a tak budeme podporovat kandidáta nejsilnější opoziční strany. Bohužel na ustavujícím zastupitelstvu neprošly návrhy na zřízení Výboru pro revitalizaci centra města a Výboru pro výstavbu obchvatu města. Usilujeme o zřízení obou dvou těchto výborů, a tak je navrhneme zřídit opět na prosincovém zasedání zastupitelstva města Třebíče. Budeme navrhovat, aby nominanti do těchto výborů za jednotlivé zastupitelské kluby byli odborníci, sami prosazujeme architekta Ing. arch. Petra Fabíka za člena Výboru pro revitalizaci centra města a projektanta Ing. Karla Vaverku za člena Výboru pro výstavbu obchvatu města.


Kontakty pro média:

Roman Pašek, roman.pasek@pirati.cz, 734 507 329

Fotografie zdroj:

Petr Lemberk, MAFRA


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články