Územní plán by měl být nadčasový a dodávat městu image (4/4)

Územní plán by měl být nadčasový a dodávat městu image (4/4)

Třebíč, 17. září 2019 - Jestliže se město Třebíč rozhodlo vypracovat nový územní plán, který má nahradit ten stávající z roku 1998, mělo k tomuto kroku přistoupit tak, aby se nový územní plán mohl alespoň dalších 10 let účelně využívat a byl strategickým koncepčním dokumentem. Viditelnými změnami v návrhu nového územního plánu nejsou pouze vytyčení koridoru obchvatu města či lokace nových stavebních parcel, ale změny se týkají i některých dalších ploch.

Pouze nepatrně je počítáno například s rozšířením účelných ploch, jako je čistírna odpadních vod, hřbitov či zemědělské družstvo Dubinka Obdobně je to s rozšířením ploch pro zeleň, občanskou vybavenost nebo rekreační využití. Autoři odborné studie na posouzení vlivu návrhu nového územního plánu města Třebíče na trvale udržitelný rozvoj upozornili, že například v lokalitě Květná, kde mají vzniknout bytové jednotky až pro 3.000 osob, není vytyčena žádná plocha pro stavbu budov služeb (obchod, lékárna, školka apod.).

Měli bychom si položit otázku, zda chceme, aby se město skutečně rozvíjelo pouze výstavbou nových bytových domů, rodinných domů a průmyslových zón, nebo chceme posílit také kapacity pro rekreaci, sport, služby či veřejnou zeleň. Mnozí architekti zmiňují skutečnost, že návštěvník přijíždějící do Třebíče vidí při vjezdu do města buď sídliště, nebo průmyslovou zónu. Přitom jiná města nabízí jako první pohled při příjezdu a poslední při odjezdu daleko zajímavější lokality, například v podobě zajímavé scenérie.

Při tvorbě nového územního plánu se mohla využít studie, která by více pracovala s image města. To se bohužel nestalo a tak je v tuto chvíli možné pouze konstatovat, že je to další promarněná příležitost.


RNDr. Jan Břížďala

místopředseda komise pro rozvoj města (Třebíč)


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články