Navržené plochy pro bytovou výstavbu neodpovídají udržitelnému rozvoji území (3/4)

Navržené plochy pro bytovou výstavbu neodpovídají udržitelnému rozvoji území (3/4)

Nový územní plán přináší několik lokalit, které jsou určené pro budoucí výstavbu rodinnými domy či bytovými jednotkami. Z těchto míst je možné uvést:


  • lokalita nad Poušovem, naproti sběrnému dvoru,
  • lokalita Nehradov, po levé straně při cestě z kopce směrem na Polanku,
  • pole při cestě z Třebíče směrem na Novou Ves a Račerovice (pouze rezerva),
  • lokalita nad novým hřbitovem, směrem k Pocoucovu,
  • pole nad lokalitou Na Kopcích,
  • pozemky u Polikliniky Vltavínská,
  • pole nad areálem BOPO (lokalita Květná).

Prvotně je třeba zmínit, že existuje řada ploch, která by se pro zástavbu hodila, například pozemky při cestě směrem na Budíkovice. Stejně tak nemusí být pozemky při cestě na Račerovice brány jako rezerva, ale na místo jiných pozemků využity pro zástavbu.

Jako problematické vidíme umožnění výstavby výškových bytových jednotek v lokalitě nad novým hřbitovem, směrem k Pocoucovu. Podle nás je nezbytné si uvědomit, že toto místo je situováno v jednom z nejvyšších bodů Třebíče a bude na první pohled viditelná při příjezdu do města nová bytová zástavba. Stejně tak se změní panoramatický pohled na severní část Třebíče směrem do krajiny.

Z odborně zpracovaného dokumentu Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro územní plán Třebíč navíc vyplývá vysoká problematiky v záměru realizace bytové výstavby na poli nad areálem BOPO. Tyto pozemky patří místnímu podnikateli Ing. Richardu Horkému, který zde chce stavět byty a domy například pro pracovníky, kteří by se podíleli na výstavbě 5. bloku JE Dukovany. Podle zmíněné studie by došlo změnou územního plánu k rozsáhlému záboru orné půdy II. třídy kvality a zásahu do volné krajiny. Negativní vliv byl navíc identifikován v souvislosti s krajinným rázem území. Studie vydává se změnou územního plánu souhlas pouze v případě prokázání veřejného zájmu. Ten není z našeho pohledu v tomto případě shledán.


RNDr. Jan Břížďala

místopředseda komise pro rozvoj města (Třebíč)


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články