Nový územní plán určí budoucí podobu města Třebíče (1/4)

Nový územní plán určí budoucí podobu města Třebíče (1/4)

V měsíci srpnu 2019 probíhá společné projednávání nového územního plánu města Třebíče. Územní plán je strategický dokument obce, který závazně určuje plochy pro výstavbu rodinných domů, průmyslových zón, veřejnou zeleň a stanovuje i výškovou regulaci zástavby. V současnosti je platný územní plán města Třebíče z roku 1998, ke kterému vzniklo postupně 19 změn. Tyto změny byly zapracovány do nového územního plánu města společně s některými dalšími návrhy změn. V období společného projednávání územního plánu města mohou uplatňovat své připomínky občané i dotčené orgány, došlými námitkami se pak bude postupně zabývat úřad územního plánování.


Považuji za obrovskou chybu, že se k novému územnímu plánu nevedla žádná širší informační kampaň. V rámci ní by se mohli občané seznámit s tím, jaký charakter bude mít v budoucnosti město, ve kterém žijí. Zásadní je přitom to, že se mohou měnit účely pozemků vlastněných lidmi, kteří o novém územním plánu města nemusí mít ani potuchy. Na několika místech tak zanikají původní plánované stavební pozemky a na jiných místech vznikají nové. Kromě znehodnocení parcel pro výstavbu tak může dojít i k narušení vlastních stavebních záměrů některých majitelů.

Společným projednáváním nekončí období pro připomínky veřejnosti. Po vypořádání připomínek bude následovat veřejné projednávání, kde budou opět k dispozici další termíny pro podání námitek. Důležité je však se co nejdříve s návrhem nového územního plánu města seznámit. Za tímto účelem byla v srpnu svolána i mimořádná schůze komise pro rozvoj města či opoziční uskupení Společně otevřeme Třebíč (sdružení Pirátů, TOP 09 a nezávislých kandidátů) uspořádalo setkání s občany města k téma územního plánu města.

V samostatném článku budou popsány konkrétní změny, které přináší územní plán, včetně podrobnějšího komentáře.


RNDr. Jan Břížďala

místopředseda komise pro rozvoj města (Třebíč)


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Předsedové demokratických opozičních stran žádají poslaneckou kontrolu nad nízkouhlíkovým zákonem. Projekt Dukovany II nesmí ohrozit bezpečnost České republiky
19.11.2020

Předsedové demokratických opozičních stran žádají poslaneckou kontrolu nad nízkouhlíkovým zákonem. Projekt Dukovany II nesmí ohrozit bezpečnost České republiky

Praha, 19. listopadu 2020 - Ve Sněmovně dnes zazněla jasná slova demokratické opozice, která se vymezila proti absenci řádné poslanecké kontroly rozvoje jaderné energetiky v Česku. „Předsedové demokratických opozičních stran považují za nepřijatelné, aby Poslanecká...