Nový územní plán určí budoucí podobu města Třebíče (1/4)

Nový územní plán určí budoucí podobu města Třebíče (1/4)

V měsíci srpnu 2019 probíhá společné projednávání nového územního plánu města Třebíče. Územní plán je strategický dokument obce, který závazně určuje plochy pro výstavbu rodinných domů, průmyslových zón, veřejnou zeleň a stanovuje i výškovou regulaci zástavby. V současnosti je platný územní plán města Třebíče z roku 1998, ke kterému vzniklo postupně 19 změn. Tyto změny byly zapracovány do nového územního plánu města společně s některými dalšími návrhy změn. V období společného projednávání územního plánu města mohou uplatňovat své připomínky občané i dotčené orgány, došlými námitkami se pak bude postupně zabývat úřad územního plánování.


Považuji za obrovskou chybu, že se k novému územnímu plánu nevedla žádná širší informační kampaň. V rámci ní by se mohli občané seznámit s tím, jaký charakter bude mít v budoucnosti město, ve kterém žijí. Zásadní je přitom to, že se mohou měnit účely pozemků vlastněných lidmi, kteří o novém územním plánu města nemusí mít ani potuchy. Na několika místech tak zanikají původní plánované stavební pozemky a na jiných místech vznikají nové. Kromě znehodnocení parcel pro výstavbu tak může dojít i k narušení vlastních stavebních záměrů některých majitelů.

Společným projednáváním nekončí období pro připomínky veřejnosti. Po vypořádání připomínek bude následovat veřejné projednávání, kde budou opět k dispozici další termíny pro podání námitek. Důležité je však se co nejdříve s návrhem nového územního plánu města seznámit. Za tímto účelem byla v srpnu svolána i mimořádná schůze komise pro rozvoj města či opoziční uskupení Společně otevřeme Třebíč (sdružení Pirátů, TOP 09 a nezávislých kandidátů) uspořádalo setkání s občany města k téma územního plánu města.

V samostatném článku budou popsány konkrétní změny, které přináší územní plán, včetně podrobnějšího komentáře.


RNDr. Jan Břížďala

místopředseda komise pro rozvoj města (Třebíč)


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články