Rozhodování o územním plánování musí být otevřený proces

Rozhodování o územním plánování musí být otevřený proces

Třebíč, 10. července 2020 - Mezi nejdůležitější strategické dokumenty každého města, městyse i menší obce patří jejich územní plán. Právě ten určuje, v kterých místech lze stavět rodinné domy, kudy je možné trasovat dopravní tepny či kde se bude zachovávat veřejná zeleň. Územní plán má mít nadčasovou podobu a určovat, jak bude vypadat dané město, městys či obec do budoucna. Z tohoto důvodu je zapotřebí připravovat tento dokument maximálně průhledně a koncepčně.

Podle znění zákona o územním plánování a stavebním řádu jsou nadřazeným dokumentem pro tvorbu územního plánu obcí zásady územního rozvoje, které pořizuje příslušný krajský úřad. Ten sice řádně vypisuje lhůty pro veřejné projednání, ale reálně je spoustě občanům dění na kraji vzdálené a uniká větší pozornosti. Na vydávání nebo aktualizace zásad územního rozvoje nebývají upozorňování ani všichni zastupitelé obcí, jejichž katastrálních území se tyto dokumenty týkají. Přitom oni pak musí tato opatření brát v úvahu ve svých vlastních územních plánech.

Samotné pořizování územního plánu se děje na základě zadání investorů, tedy jednotlivých obcí. Občané se mohou k navrženému územnímu plánu své obce vyjádřit až v rámci veřejného projednání. V tuto chvíli je už prostor pro vznášení připomínek omezen přijatými zásadami územního rozvoje, ze kterých územní plány musí vycházet. Účast na veřejném projednání územního plánu může být navíc ztížena tím, že obce tuto akci dostatečně nepropagují. Informace o veřejném projednání se poté objeví pouze po minimální dobu na její úřední desce.

Veškerá úskalí územního plánování se naplno projevila při projednání územního plánu města Třebíče. Závazné trasování přeložky silnice I/23 (tzv. obchvatu města) vychází z aktualizace č. 6 zásad územního rozvoje Kraje Vysočina. Tato aktualizace byla přijata krajským zastupitelstvem v květnu 2019. O tomto záměru nebyli informováni ani všichni třebíčští zastupitelé, jakožto zvolení zástupci občanů města. Při projednání územního plánu města Třebíče není možné přímo zpochybňovat trasování přeložky silnice I/23, k tomu je zapotřebí nejprve změnit aktualizované zásady územního rozvoje. Celý proces dostatečně ilustruje, že rozhodování o územním plánování je zapotřebí více otevřít veřejnosti. Nepostačuje pouze vyvěšovat sdělení na úřední desku po dobu zákonné lhůty, ale je třeba se více veřejnosti ptát a komunikovat s ní. Na budoucí podobě území, kde chceme žít a vychovávat děti, nám všem musí záležet společně.


Kontakt pro média

Hana Hajnová, hana.hajnova@pirati.cz, 721 684 323

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články