Místo pro nový les

17. 09. 2018
Místo pro nový les

Sobota, 15. září, to byl Celosvětový úklidový den a ani tenhle se neobešel bez účasti Pirátů z Třebíčska. Úklidovým tématem jsme tentokrát reagovali na aktuální potřebu obnovy tropickým létem zdecimovaného lesa v Terovském údolí za (třebíčskou) poliklinikou. Po těžbě uschlých smrků se zde povalují haldy větví, které je třeba vyklidit, aby se mohl vysázet les nový. Takže pro tentokrát to nebyly PETky a jiné plastové zlořády, ale uklízeli jsme, co zbylo z odumřelého lesa.


Kontakty pro média:

Ivan Mužík, 721 909 887, ivan.muzik@pirati.cz

Hana Hajnová, 721 684 323, hana.hajnova@pirati.cz


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články