Ani na podruhé se nepodařilo v Třebíči odjemout čestné občanství Klementu Gottwaldovi

Ani na podruhé se nepodařilo v Třebíči odjemout čestné občanství Klementu Gottwaldovi

Třebíč, 20. června - Třebíčský pirátský zastupitel Roman Pašek znovu připravil na dnešní 3. zasedání zastupitelstva města návrh na odejmutí čestného občanství Klementu Gottwaldovi. Návrh na základě jednání dubnového zastupitelstva doplnil o stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra, ve kterém bylo uvedeno, že zákon neupravuje odejmutí čestného občanství ani jeho právní osud po smrti oceněných osob, ale je zcela v kompetenci zastupitelstva obce, jaká pravidla pro tyto případy přijme (a město Třebíč žádný předpis ani postup, že čestné občanství úmrtím zaniká, nemá). Tím byl vyvrácen původní argument městského právního oddělení.

Usnesení pak explicitně specifikovalo datem a místem narození, o kterého Gottwalda se jedná, ale ani to nakonec nestačilo. Pro návrh usnesení hlasovala pouze opozice, KSČM se zdržela a zbytek zastupitelů opět vůbec nehlasoval. “Mrzí mě, že se diskuse zaměřila na slovíčkaření ohledně znění usnesení, kde se objevila formulace o seznamu čestných občanů, který město fakticky nevede. V rozpravě jsem se sice snažil vysvětlit, že mi jde primárně o to, aby na webu a dalších místech, kde se čestní občané uvádějí, bylo napsáno, že Klementu Gottwaldovi bylo odejmuto, ale marně. Nicméně na příštím zastupitelstvu to zkusím do třetice všeho dobrého, obzvláště když pan starosta pro Český rozhlas uvedl, že je to pouze politické rozhodnutí.” doplnil Roman Pašek.

Města, která stejným způsobem odňala čestné občanství Klementu Gottwaldovi:

 • České Budějovice
 • Dačice
 • Domažlice
 • Chrudim
 • Jihlava
 • Kolín
 • Moravské Budějovice
 • Plzeň
 • Strakonice
 • Turnov
 • Valašské Meziříčí
 • Vyškov
 • Zbraslav
 • Zlín

Kontakt pro média

Roman Pašek, roman.pasek@pirati.cz, 734 507 329


Foto

By Szeder László - Own work, CC BY-SA 4.0G

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články