Komentář Jana Břížďaly - Školství zažívá největší reformu pod tlakem koronakrize

Komentář Jana Břížďaly - Školství zažívá největší reformu pod tlakem koronakrize

Třebíč, 23. dubna 2020 - Několik let se mluví o tom, jak je potřeba inovovat učivo probírané ve školách, používat různé formy výuky, rozvíjet gramotnosti a klíčové kompetence žáků či využívat IT techniku. Žádná reforma, a obzvláště reforma školství, se nemůže provádět ze dne na den. Přesto však školy byly před měsícem postaveny před hotovou věc v podobě nutnosti přechodu na distanční způsob vzdělávání žáků.

Shodou okolností prováděla Česká školní inspekce v loňském školním roce ověřování stavu informační gramotnosti na středních školách. Z jejich šetření vyplynulo, že v té době uvažovalo 40 % učitelů o využívání potenciálu ICT / digitálních technologií pro celkovou změnu své výuky. Pouze čtvrtina dotázaných učitelů si byla jistá dostatečnou znalostí práce s těmito prostředky. Inspekční orgán tak školám doporučil kromě rozvíjení jejich vlastní IT infrastruktury také podporu zvyšování digitální gramotnosti učitelů.

Můžeme diskutovat, zda má každý učitel precizně ovládat práci s ICT prostředky a být způsobilý zcela plynule zvládat přechod mezi prezenčním a distančním způsobem výuky. Snadným argumentem pro toto očekávání může být skutečnost, že v jiných profesích je pokročilá schopnost ovládání PC samozřejmostí a „zas jen učitelé mají něco jinak“. V době, kdy se značná část stávajících učitelů připravovala na svou budoucí profesi, se nedalo příliš odhadovat, jaké zastoupení budou mít digitální technologie ve výuce.

Ačkoliv mohl být v minulosti pozorován odpor některých učitelů k využívání počítačů ve výuce, nyní byli postaveni před hotovou věc. Ze svého okolí vím o několika případech kolegů, kteří si velmi aktivně začali shánět potřebné informace a rozvíjet své dovednosti v práci s ICT prostředky, aby mohli komunikovat s žáky a vzdělávat žáky distanční formou. I podle dalšího zjištění České školní inspekce využívala distanční formu výuky na školách před vypuknutím koronakrize jen asi polovina učitelů, a to převážně příležitostně. Nyní přes 95 % učitelů s žáky komunikuje vzdálenou formou, koordinuje s nimi plán učiva a harmonogram povinností.

České školství, které je často vnímáno jako příliš konzervativní, tak prochází poslední měsíc snad největší reformou posledních desetiletí. Učitelé jsou nuceni vše komunikovat on-line, měnit přístup ke vzdělávání, příležitostně také obsah učiva a sami se učit novým věcem. Rozhodně nelze globálně hodnotit přístup všech učitelů k distanční formě vzdělávání. Důležitá je však vnímat v tuto chvíli příležitost, která zde pro školy nastala a umožňuje jim provést sebehodnocení své vzdělávací činnosti a podpořit učitele v rozvoji jejich ICT dovedností. Všem učitelům, kteří se aktivně podílí na vzdálené formě vzdělávání žáků, podle mě patří velký dík.


Kontakt pro média

Hana Hajnová, hana.hajnova@pirati.cz, 721 684 323

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Předsedové demokratických opozičních stran žádají poslaneckou kontrolu nad nízkouhlíkovým zákonem. Projekt Dukovany II nesmí ohrozit bezpečnost České republiky
19.11.2020

Předsedové demokratických opozičních stran žádají poslaneckou kontrolu nad nízkouhlíkovým zákonem. Projekt Dukovany II nesmí ohrozit bezpečnost České republiky

Praha, 19. listopadu 2020 - Ve Sněmovně dnes zazněla jasná slova demokratické opozice, která se vymezila proti absenci řádné poslanecké kontroly rozvoje jaderné energetiky v Česku. „Předsedové demokratických opozičních stran považují za nepřijatelné, aby Poslanecká...