Eva Nováková - Seniorské obálky pomohou osamělým seniorům v nouzi

Eva Nováková - Seniorské obálky pomohou osamělým seniorům v nouzi

Jihlava, 4. června 2021 - Příprava na stárnutí, zařazování nových služeb do sítě a drogová politika. To byla hlavní témata dnešní Komise kraje Vysočina pro oblast sociální a (proti)drogové politiky. Souhrn toho nejzajímavějšího přináší její místopředsedkyně, Eva Nováková.

První část patřila prezentaci RNDr. Marie Kružíkové, krajské koordinátorky projektu Senioři v krajích. Jsem ráda, že desatero, které je pilířem projektu, myslí na rozdíly v odměňování mužů a žen, zajištění dostupného bydlení či ochranu lidských práv seniorů. Vznikla i Strategie přípravy na stárnutí na léta 2018-2022, která bohužel už dlouhé měsíce bez povšimnutí leží na vládě a dosud nebyla projednána.

Jedním konkrétním výstupem projektu je například Seniorská obálka, která má pomoci v krizových situacích, kdy osamělého seniora postihnou náhlé zdravotní potíže a zasahuje záchranná služba. Jde o jednoduchou kartičku, na kterou senior vyplní, jaké bere léky, jaké má alergie nebo upozorní na svůj zdravotní stav a uvede kontakt na osobu blízkou či praktického lékaře. Kartičku pak umístí na jedno ze dvou doporučených míst v domácnosti nebo ji nosí u sebe. Pro přivolanou pomoc může představovat velké ulehčení.

Posuzování žádostí o zařazení do sítě jsme se věnovali už na předchozí komisi, byla k tomu i schůzka pracovní skupiny, které jsem členkou. Jsem ráda, že dostává náležitou pozornost a že kolegové a kolegyně z odboru vypracovali další podkladové materiály, které pomohou s rozhodováním. To nebude vůbec lehké - žádostí je hodně a peněz málo, bohužel. Paralelně probíhá i tvorba střednědobého plánu, který ukáže, jaké služby jsou nejvíce potřeba. Pro mě zůstává výzvou, jak mohou oba procesy podpořit rozvoj inovativních služeb, které si na české scéně stále hledají své místo, ať už jde o podporu v bydlení, různé programy založené na zapojování peer pracovníků, nové harm reduction služby či postupy, které přispějí ke snížení nerovností, například ve vzdělávání.

Neméně pozornosti si zaslouží i Strategie protidrogové politiky Kraje Vysočina na období 2021 – 2025. Komise se rozhodla odložit její doporučení radě kraje až na své zářijové zasedání. Do té doby je prostor pro připomínkování, diskuse a návrhy na změny. Naštěstí na to nejsem sama a mám podporu našeho skvělého meziresortního týmu Návykové chování, který zpracoval již řadu inspirativních materiálů a přístupů pro komunální a krajskou úroveň. Máte do této oblasti vhled a chtěli byste se o něj podělit? Napište mně na eva.novakova@pirati.cz

Bohužel neprošel můj návrh na zařazení (uvolněných) radních z obcí s rozšířenou působností, kteří mají na starost sociální politiku na komunální úrovni, jako stálých hostů komise. Cílem bylo zlepšení komunikace a přenosu informací, jednodušší sdílení příkladů nejlepší praxe, ale i koordinace v plánování nových služeb, kapacit a politik, u kterých je důležitá kooperace napříč celým krajem. Na základě tohoto podnětu bude ale úřad hledat možnosti, jak takovou platformu vytvořit, což vítám.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

  Piráti a Starostové
 

CHCI VĚDĚT VÍCE