Housing First - Dobrovolníci v Jihlavě sečetli 235 domácností v bytové nouzi, 12 z nich získalo nové bydlení a šanci na nový začátek

Housing First - Dobrovolníci v Jihlavě sečetli 235 domácností v bytové nouzi, 12 z nich získalo nové bydlení a šanci na nový začátek

Jihlava, 10. prosince 2019 - Na přelomu listopadu a prosince vyrazily v Jihlavě do ulic, na ubytovny, do azylových domů a na další vytipovaná místa desítky sociálních pracovníků a dobrovolníků z řad veřejnosti. V rámci přípravné fáze projektu Bydlení především: Testování konceptu Housing First v Jihlavě sčítali jednotlivce i domácnosti v bytové nouzi. Registrační týden přinesl první komplexní data o tomto problému na území města - celkově bylo sečteno 263 domácností, u 235 byla následně potvrzena bytová nouze. Mezi sečtenými bylo téměř 80 rodin, ve kterých žije 258 nezletilých dětí, v bytové nouzi se nachází i 54 seniorů nad 60 let.

Registračního týdne se účastnila také pirátská zastupitelka Eva Nováková: „Po úvodním proškolení jsme se přesunuli do štábu, ze kterého jsme koordinovali dobrovolníky, vysílali je do terénu, poskytovali jim podporu a zadávali získaná data do systému, abychom měli okamžitý přehled o počtu sečtených domácností. Měla jsem radost z počtu sociálních pracovníků i dobrovolníků, kteří se do toho s námi zapojili. Celá akce posílila povědomí o bytové nouzi mezi občany Jihlavy i spolupráci mezi sociálními službami.“

Tazatelé se v terénu ptali i na důvody, které u respondentů vedly ke ztrátě bydlení. U většiny z nich bytovou nouzi zapříčinily finanční problémy (54 %), mezi další významné faktory patřily duševní onemocnění (18 %), rozvod nebo rozchod (14 %) a ztráta zaměstnání (10 %). Část lidí přišla o bydlení kvůli diskriminaci nebo závislostem. Průměrně se sečtení jedinci i domácnosti nacházejí v bytové nouzi téměř 8 let, u 234 z nich trvá více než rok.

Důležitým výstupem registračního týdne je i to, že se pracovníkům a dobrovolníkům podařilo oslovit 24 % domácností, které neměly předchozí zkušenost se spoluprací se sociálními službami. Většina lidí v bytové nouzi v Jihlavě žije na ubytovnách (28 %) nebo v technicky nevyhovujícím bydlení (21 %). Bez střechy, tedy na ulici, žije 12 % sečtených, dalších 10 % přespává u známých nebo příbuzných. V azylových domech pro jednotlivce i pro rodiny s dětmi se nacházelo 7,5 % sečtených.

Souhrnné údaje o finanční situaci domácností v bytové nouzi odpovídají datům z jiných měst i celostátní úrovně. 77 % sečtených je zatíženo exekucemi (v exekuci se nacházejí respondenti nebo někdo z členů jejich domácnosti), 8 % se rozhodlo své finanční problémy řešit pomocí nástroje insolvence.

Na zasedání Komise pro neziskovou a sociální oblast bylo v úterý 3. prosince vylosováno 12 domácností (a 12 náhradníků), které v příštích dnech navštíví sociální pracovníci. Ti ještě jednou ověří, že se rodiny nacházejí v bytové nouzi a mají zájem být zařazeni do projektu. Pro jeho účely Jihlava vyčlenila 12 městských bytů, ve kterých vybrané domácnosti získají standardní nájemní smlouvu.

„První rodina bude zabydlena na začátku ledna, další by pak měly bydlet v průběhu února. Zabydlené domácnosti budou mít možnost využít podporu sociálních služeb a dalších odborníků z řad psychologů, adiktologů nebo zdravotních služeb podle potřeby tak, aby si zvládli bydlení udržet. Pokud budou dodržovat podmínky vyplývající z nájemní smlouvy a nebudou mít dluhy na nájemném, bude jim po roce smlouva prodloužena. Cílem projektu je umožnit rodinám a jednotlivcům v bytové nouzi získat standardní a stabilní bydlení za běžné nájemné,“ dodává Eva Nováková.


Kontakt pro média

Hana Hajnová, 721 684 323, hana.hajnova@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články