Pozvánka na webinář Evropské fondy po roce 2020 v Česku

02. 12. 2020
Pozvánka na webinář Evropské fondy po roce 2020 v Česku

V současné době jsou na úrovni Evropské unie i v České republice v plném proudu přípravy na nové programové období EU 2021–2027 a probíhají intenzivní vyjednávání o budoucí podobě politiky soudržnosti, možnostech a podmínkách poskytování podpory z evropských prostředků. Aktuálnější informace zejména o stavu přípravy a tematickém zaměření chystaných operačních programů na období po roce 2021 představí zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dalších národních orgánů už příští úterý 8. prosince 2020, a to formou videokonference prostřednictvím webové stránky www.dotaceeu.cz. Pro úplnost zazní v rámci konference také informace k dalším nástrojům a iniciativám, které jsou součástí plánu Next Generation EU a cílí na oživení ekonomiky ve členských zemích po pandemii onemocnění COVID-19.

„Prostředky z fondů EU patří již řadu let k významným zdrojům financování rozvojových potřeb Vysočiny v mnoha oblastech, od dopravy, školství, životního prostředí přes zdravotnictví a sociální služby až po kulturu, cestovní ruch, informační technologie či rozvoj podnikání,“ připomněla náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

V programovém období 2021–2027 zamýšlí EU soustředit své činnosti a prostředky do pěti cílů politik, kterými jsou Inteligentnější Evropa, Zelenější (bezuhlíková) Evropa, Propojenější Evropa, Sociálnější Evropa a Evropa bližší občanům. Na mimořádném zasedání Evropské rady v červenci letošního roku došlo k dohodě o víceletém finančním rámci, který bude v novém programovém období posílen o další prostředky v rámci nového nástroje Next Generation EU. V podmínkách ČR bude čerpání podpory z tohoto nástroje probíhat přes současný Integrovaný regionální operační program a v budoucnu též prostřednictvím připravovaného Národního plánu obnovy, Modernizačního fondu či Fondu pro spravedlivou transformaci

„Tak jako ostatní regiony i Kraj Vysočina se potýká s následky pandemie COVID-19 a očekává citelný propad veřejných financí. Prostředky z klasických operačních programů i nových nástrojů EU budou proto hrát nezastupitelnou roli v obnově hospodářství a pro další rozvoj našeho kraje také v následujících letech a na jejich čerpání se již nyní intenzivně připravujeme,“ doplnila Hana Hajnová.

Bližší informace ke konferenci Evropské fondy po roce 2020: Budoucnost politiky soudržnosti v ČR naleznete na webových stránkách .


ZDROJ

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články