Kvalitu škol podpoří lepší spolupráce kraje, měst a obcí

Kvalitu škol podpoří lepší spolupráce kraje, měst a obcí

Třebíč, 30. července 2020 - Kraj Vysočina je v rámci České republiky charakteristický vysokým počtem obcí (celkem 704) na svém území. Tato skutečnost pak velice úzce souvisí se vzdělávací soustavou v kraji. Jednotlivé školy a školská zařízení jsou rozmístěné po celém území kraje včetně odlehlejších lokalit. To s sebou přináší na jedné straně výhodu pro obyvatele těchto menších obcí, že jsou pro ně školy dobře dostupné. Na straně druhé může být v těchto lokalitách problém sehnat kvalifikované a aprobované učitele či zajistit kvalitní poskytování souvisejících služeb (např. IT řešení). Navíc jsou ředitelé i těchto škol přehlceni administrativou, kterou musí zvládat sami a která není o moc menší než u větších škol.

Ke zvýšení kvality vzdělávání při současném zachování jeho dostupnosti může přispět vytvoření tzv. středního článku. Zjednodušeně řečeno, veřejné střední a vyšší odborné školy jsou obvykle zřizovány krajem a základní a mateřské školy obcemi. Samostatné zřizovatele mají školy soukromé a církevní. Na vzdělávací soustavu je ale nutné nahlížet komplexně a odmítnout přístup, že odpovědnost za základní školy nesou výhradně obce, za střední školy zodpovídá jen kraj a školy jiných zřizovatelů stojí mimo pozornost všech. Kvalita a dostupnost vzdělávání musí být společným zájmem kraje, měst a obcí, jelikož to výrazným způsobem pomáhá rozvoji celého regionu.

Při diskuzích s jihlavským radním pro oblast školství, kultury a tělovýchovy Danielem Škarkou vzešla myšlenka na vytvoření uskupení sdružujícího školy v regionu, které by zajistilo jejich vzájemnou spolupráci, výměnu zkušeností, metodickou podporu a pomohlo navázat dialog mezi jednotlivými zřizovateli škol. Pro efektivní činnost tohoto uskupení, fungujícího jako střední článek ve vzdělávání, by mohla být jeho působnost dána územím obce s rozšířenou působností. Vznik tohoto subjektu by nepředstavoval žádnou výraznou finanční zátěž pro jednotlivé školy, jeho založení by aktivně mohl podpořit kraj s dotčenou obcí s rozšířenou působností. Školám by mimo jiné vzniklý subjekt umožnil sdílení materiálních a personálních kapacit v regionu. Vhodně nastavená spolupráce škol povede k řešení některých výrazných současných problémů vzdělávacího systému jako jsou předčasné odchody ze vzdělávání či závislost výsledků vzdělávání na socioekonomickém statutu žáků.

Navržené řešení udržení kvality a dostupnosti škol na Vysočině je také v souladu se strategickým dokumentem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR „Hlavní směry vzdělávací politiky ČR do roku 2030+“. Tato strategie identifikuje současné problémy českého vzdělávacího systému a představuje konkrétní kroky k jejich nápravě. Jedním z těchto kroků je mj. tzv. koncentrace odborných kapacit v územích (= vznik středního článku). Návrh na vytvoření uskupení sdružujícího školy v regionu reflektuje i další záměry této strategie, jako je větší podpora učitelů a ředitelů a dalších pracovníků ve vzdělávání či zvýšení odborné kapacity, důvěry a vzájemné spolupráce.


Kontakt pro média

Hana Hajnová, hana.hajnova@pirati.cz, 721 684 323

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Předsedové demokratických opozičních stran žádají poslaneckou kontrolu nad nízkouhlíkovým zákonem. Projekt Dukovany II nesmí ohrozit bezpečnost České republiky
19.11.2020

Předsedové demokratických opozičních stran žádají poslaneckou kontrolu nad nízkouhlíkovým zákonem. Projekt Dukovany II nesmí ohrozit bezpečnost České republiky

Praha, 19. listopadu 2020 - Ve Sněmovně dnes zazněla jasná slova demokratické opozice, která se vymezila proti absenci řádné poslanecké kontroly rozvoje jaderné energetiky v Česku. „Předsedové demokratických opozičních stran považují za nepřijatelné, aby Poslanecká...