Piráti v participativním rozpočtu pomohli mobilnímu hospici i lesnímu klubu

Piráti v participativním rozpočtu pomohli mobilnímu hospici i lesnímu klubu

Česká pirátská strana pravidelně financuje veřejně prospěšné projekty ze „svého“ státního příspěvku formou participativního rozpočtování. V letošním ročníku byly mezi projekty přihlášeny i dva z Telče – „Domácí hospicová péče v Telči“ a „Maringotka na Větvi“. Oba projekty získaly potřebnou podporu a dostaly tak finanční příspěvek na svůj provoz.


Telčský domácí hospic Sdílení, který je komplexním průvodcem na cestě stářím a nemocemi pro lidi nejenom z Telče, ale i širokého okolí, se rok od roku stará o čím dál více klientům. Tím se samozřejmě navyšují náklady na provoz této péče, kterou dosud bohužel žádná ze zdravotních pojišťoven neproplácí. Klienti si sice na tuto péči částečně přispívají, ale ceník je nastaven tak, aby péče byla dostupná pro každého. Členové Pirátské strany jejich práci podpořili částkou 12.150 Kč, která bude primárně využita na mzdové náklady zdravotních sester.

„Mobilní hospic je neocenitelnou oporou a pomocí pro rodiny, které chtějí pečovat o své blízké v těch nejtěžších chvílích doma. Jsem moc ráda, že Sdílení v Telči máme a přála bych si, aby do budoucna měli co nejméně starostí se sháněním peněz a mohli se věnovat hlavně své práci pro potřebné.“ Doplnila Hana Hajnová, 1. místopředsedkyně Místního sdružení Piráti Mikroregion Telčsko.

Druhým podpořeným projektem je maringotka lesního klubu Na Větvi, který v Telči funguje od loňského roku. Jeho zakladatelé byli na větvi z toho, kde budou jejich děti trávit čas. Jako smysluplná varianta se jim líbila lesní školka. Ale kde ji vzít? V blízkosti Telče, mezi lesy nikde nebyla! A tak na to šli tak trochu po pirátsku – založili spolek, otevřeli lesní klub a koupili maringotku. Když se jim podařilo splatit maringotku a zjistili, že zájem o lesní klub mají i další děti, přestěhovali se do Telče. Teď potřebují pomoct s nezbytným zázemím kolem maringotky, aby mohli dál rozvíjet svojí činnost. I jejich projekt našel potřebný ohlas a podařilo se jim získat 11 tisíc korun, které použijí na stavbu nové zastřešené terasy.

Participativní rozpočet je demokratický způsob vnitřního rozdělování peněz, kterým Česká pirátská strana financuje veřejně prospěšné dobrovolnické projekty a který funguje už od roku 2014. Několikrát ročně tak na Internetu probíhá hlasování o veřejně prospěšných návrzích členů. Svůj návrh může podat každý člen. Hlasování rozhoduje nejen o tom, jaké projekty získají podporu Pirátů, ale i o částce, kterou získají. Pirátská strana tímto způsobem přerozdělila v předchozích čtyřech ročnících již více než 2 miliony korun a podpořila tak třeba přestavbu černé skládky na víceúčelovou trať, festivaly svobodných filmů a hudby, třebíčskou kavárnu Vrátka, otevřenou digitální dílnu, ad.

Více o participativním rozpočtu zde.

Hana Hajnová předává šek na 12.150 Kč ředitelce domácího hospice Sdílení Michaele Čeřovské Foto: Hana Hajnová předává šek na 12.150 Kč ředitelce domácího hospice Sdílení Michaele Čeřovské


Kontakty pro média:

Hana Hajnová, 721 684 323, hana.hajnova@pirati.cz


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články