Dopis bezpečnostní radě kraje – nezapomínejme na lidi bez domova

Dopis bezpečnostní radě kraje – nezapomínejme na lidi bez domova

Jihlava, 15. března 2020 - Není čas čekat, tak jsem se rozhodla oslovit bezpečnostní radu kraje. Pokud můžete, udělejte to taky. Máte jiný nápad jak v této nelehké situaci pomoci lidem bez domova? Prosím, podělte se o něj, napište mi na eva.novakova@pirati.cz, ráda pomohu, předám na kompetentní místa nebo se zapojím. Děkuji

Text dopisu:

Vážený pane hejtmane, pane náměstku, vážení členové a členy bezpečností rady,

snad jako všichni obyvatelé Vysočiny i já bedlivě sleduji kroky a opatření Vlády ČR i krizového štábu Kraje Vysočina. Vážím si Vaší snahy o ochranu našeho zdraví, zejména pak ochranu těch, kteří jsou epidemií koronaviru nejvíce ohroženi. Skupinou, která však z různých opatření vypadává, jsou lidé bez domova.

Obracím se na Vás jako členka kolektivu, který právě těmto lidem v Jihlavě pravidelně vaří a vydává teplé jídlo. V naší činnosti jsme se rozhodli pokračovat i v současné situaci (za zpřísněných hygienických podmínek). Je to zejména z toho důvodu, že s nimi chceme zůstat v kontaktu a informovat je o epidemii i preventivních opatřeních, ale i sledovat, jak jsou na tom zdravotně a zjišťovat jejich aktuální potřeby.

Lidi bez domova považujeme za jednu z nejohroženějších skupin, která nemá přístup k hygieně, zdravotní péči ani k důležitým informacím. Pokud se u nich projeví příznaky, jen těžko zůstanou doma v karanténě. Je zřejmé, že takto ohrožená skupina může bez rychlých a efektivních opatření přispět k nekontrolovatelnému šíření viru a že jejich ochranou můžeme ochránit i celou populaci.

Jako skupina dobrovolníků máme jen omezené možnosti. Není ani v silách městské policie, která má nejlepší znalost této skupiny z terénu, aby prováděla osvětovou činnost a monitorovala zdravotní stav jednotlivých osob. Terénní sociální nebo zdravotní služby pro lidi bez domova ve většině měst neexistují, azylové domy a noclehárny, jejichž kapacita je už teď nedostačující, poskytují služby pouze svým klientům. Podle odhadů městské policie jen v Jihlavě žije v bezdomovectví zhruba 80 jednotlivců, desítky dalších jsou i v jiných městech.

Proto bych Vás touto cestou ráda požádala o přijetí několika základních opatření (a dalších podle Vašeho uvážení) na úrovni celého kraje:

  • posílení/zavedení terénních služeb, které budou lidi bez domova informovat o možných rizicích, sledovat jejich zdravotní stav, odebírat vzorky a rozhodovat o nutnosti hospitalizace nebo karantény

  • zavedení možnosti karanténních opatření pro lidi bez přístřeší (při nedostatečné kapacitě infekčních lůžek v nemocnicích)

  • podporu prodloužení provozu zimní noclehárny v Jihlavě až do ukončení nouzového stavu v ČR

  • poskytnutí jiné formy krizového ubytování těm, kteří jsou bez střechy

  • zavedení distribuce potravinových a hygienických balíčků včetně dezinfekčních prostředků a roušek.

Jsem přesvědčená, že pokud budete jednat rychle, povedou Vaše kroky k efektivní ochraně všech obyvatel Vysočiny.

Pokud budou při zavádění těchto opatření potřeba dobrovolníci, nabízím pomocnou ruku.

S pozdravem a přáním mnoha sil,

Eva Nováková


Odkazy

Informace o koronaviru


Kontakt pro média

Hana Hajnová, 721 684 323, hana.hajnova@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články