Dopis bezpečnostní radě kraje – nezapomínejme na lidi bez domova

Dopis bezpečnostní radě kraje – nezapomínejme na lidi bez domova

Jihlava, 15. března 2020 - Není čas čekat, tak jsem se rozhodla oslovit bezpečnostní radu kraje. Pokud můžete, udělejte to taky. Máte jiný nápad jak v této nelehké situaci pomoci lidem bez domova? Prosím, podělte se o něj, napište mi na eva.novakova@pirati.cz, ráda pomohu, předám na kompetentní místa nebo se zapojím. Děkuji

Text dopisu:

Vážený pane hejtmane, pane náměstku, vážení členové a členy bezpečností rady,

snad jako všichni obyvatelé Vysočiny i já bedlivě sleduji kroky a opatření Vlády ČR i krizového štábu Kraje Vysočina. Vážím si Vaší snahy o ochranu našeho zdraví, zejména pak ochranu těch, kteří jsou epidemií koronaviru nejvíce ohroženi. Skupinou, která však z různých opatření vypadává, jsou lidé bez domova.

Obracím se na Vás jako členka kolektivu, který právě těmto lidem v Jihlavě pravidelně vaří a vydává teplé jídlo. V naší činnosti jsme se rozhodli pokračovat i v současné situaci (za zpřísněných hygienických podmínek). Je to zejména z toho důvodu, že s nimi chceme zůstat v kontaktu a informovat je o epidemii i preventivních opatřeních, ale i sledovat, jak jsou na tom zdravotně a zjišťovat jejich aktuální potřeby.

Lidi bez domova považujeme za jednu z nejohroženějších skupin, která nemá přístup k hygieně, zdravotní péči ani k důležitým informacím. Pokud se u nich projeví příznaky, jen těžko zůstanou doma v karanténě. Je zřejmé, že takto ohrožená skupina může bez rychlých a efektivních opatření přispět k nekontrolovatelnému šíření viru a že jejich ochranou můžeme ochránit i celou populaci.

Jako skupina dobrovolníků máme jen omezené možnosti. Není ani v silách městské policie, která má nejlepší znalost této skupiny z terénu, aby prováděla osvětovou činnost a monitorovala zdravotní stav jednotlivých osob. Terénní sociální nebo zdravotní služby pro lidi bez domova ve většině měst neexistují, azylové domy a noclehárny, jejichž kapacita je už teď nedostačující, poskytují služby pouze svým klientům. Podle odhadů městské policie jen v Jihlavě žije v bezdomovectví zhruba 80 jednotlivců, desítky dalších jsou i v jiných městech.

Proto bych Vás touto cestou ráda požádala o přijetí několika základních opatření (a dalších podle Vašeho uvážení) na úrovni celého kraje:

  • posílení/zavedení terénních služeb, které budou lidi bez domova informovat o možných rizicích, sledovat jejich zdravotní stav, odebírat vzorky a rozhodovat o nutnosti hospitalizace nebo karantény

  • zavedení možnosti karanténních opatření pro lidi bez přístřeší (při nedostatečné kapacitě infekčních lůžek v nemocnicích)

  • podporu prodloužení provozu zimní noclehárny v Jihlavě až do ukončení nouzového stavu v ČR

  • poskytnutí jiné formy krizového ubytování těm, kteří jsou bez střechy

  • zavedení distribuce potravinových a hygienických balíčků včetně dezinfekčních prostředků a roušek.

Jsem přesvědčená, že pokud budete jednat rychle, povedou Vaše kroky k efektivní ochraně všech obyvatel Vysočiny.

Pokud budou při zavádění těchto opatření potřeba dobrovolníci, nabízím pomocnou ruku.

S pozdravem a přáním mnoha sil,

Eva Nováková


Odkazy

Informace o koronaviru


Kontakt pro média

Hana Hajnová, 721 684 323, hana.hajnova@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Předsedové demokratických opozičních stran žádají poslaneckou kontrolu nad nízkouhlíkovým zákonem. Projekt Dukovany II nesmí ohrozit bezpečnost České republiky
19.11.2020

Předsedové demokratických opozičních stran žádají poslaneckou kontrolu nad nízkouhlíkovým zákonem. Projekt Dukovany II nesmí ohrozit bezpečnost České republiky

Praha, 19. listopadu 2020 - Ve Sněmovně dnes zazněla jasná slova demokratické opozice, která se vymezila proti absenci řádné poslanecké kontroly rozvoje jaderné energetiky v Česku. „Předsedové demokratických opozičních stran považují za nepřijatelné, aby Poslanecká...