Listopad ve Sněmovně

Listopad ve Sněmovně

Havlíčkův Brod, 8. prosince 2020 - Listopad se nesl v duchu jednoho velkého vítězství. Senát podpořil můj návrh na zrušení klecových chovů slepic od roku 2027, který následně podepsal prezident a byl publikován ve sbírce zákonů. To, co se na začátku zdálo jako nereálné, se stává skutečností. Když v minulém roce dorazil návrh novely zákona na ochranu zvířat před týráním, věděl jsem, že před námi je hodně práce a že je velké riziko, že nám neprojde nic. Mám radost, že se to nakonec podařilo a pevně věřím, že naše rozhodnutí také zjednoduší a zrychlí transformaci klecových chovů v celé Evropě. Velice si cením spolupráce s Obránci zvířat, s odborníky i laiky, kteří se zapojili do kampaní a do příprav našeho návrhu. Podporuji výzvu ministra Tomana na radě EU pro společný postup v boji za lepší život nosnic. Evropská komise a některé státy český návrh přivítaly, např. Rakousko, Francie, Dánsko, Švédsko nebo Slovensko. Držte palce, ať to dopadne.

Do sbírky zákonů se nezapsal pouze zákaz klecových chovů slepic, ale také postupný útlum drezúry a vystupování divokých druhů zvířat v cirkusech. Rovněž již definitivně platí odškodnění majitelů zakázaných kožešinových farem v rozumné výši. Částky kompenzací jsem navrhoval snížit na 3000 korun za norka a 3900 korun za lišku, což odpovídalo původnímu návrhu ministerstva zemědělství z roku 2017. Díky tomuto návrhu ušetří stát přes 100 milionů korun, které by jinak musel zaplatit kvůli návrhu založeném na znaleckém posudku jedné z kožešinových farem.

Pokračuje můj boj proti erozi, který v současné době vedu už na dvou frontách - s ministerstvem zemědělství a životního prostředí. Interpeluji oba ministry na základě nových zjištění, které byly zatajovány ve zprávě o monitoringu eroze za minulý rok. Doteď se tvrdilo, že s erozí bojují, jak mohou, ale zmiňovaná opatření jsou ve zprávě popisována jako neúčinná. Půda mizí a nenávratně přicházíme o cenné zdroje. Pouhý jeden centimetr půdy se v přírodě tvoří 100 let.

Ministerstvo zemědělství v tomto měsíci bez projednání s lidmi z praxe představilo plán na Společnou zemědělskou politiku. Je to nesmyslný návrh plný chyb, který nesmí být schválen. Společně s Radkem Holomčíkem a celým resortním týmem apelujeme na ministra a celé ministerstvo, ať plán přepracuje. Jedná se o zásadní dokument, který nastolí pravidla pro hospodaření v krajině na dalších několik let. V prosinci se povede debata na půdě Poslanecké sněmovny a snad se nám podaří zavázat ministra k postupu, který se bude zakládat na transparenci a diskuzi s odborníky.

Jednali jsme, jednáme a ještě jednat budeme o státní rozpočtu. Každý rok si myslím, že rozpočet nemůže být už horší, ale bohužel může. Rozpočet z obecného hlediska neopravitelný. Vůbec nezahrnuje návrh daňového balíčku, který je nyní v Senátu, a může znamenat výpadek příjmů státního rozpočtu až 100 miliard korun a přes 30 miliard ve veřejných rozpočtech. Tisky se projednávají samostatně, ale přitom spolu souvisí. Proto se nechystáme rozpočet jako celek podpořit, v tuto chvíli je jen cárem papíru. Ve Sněmovně naopak stále chybí úprava, která by zavedla kompenzační bonus pro živnostníky, kteří čerpají pro své zaměstnance program antivirus. Stejně tak je třeba řešit situaci podnikatelů, kteří jsou historicky v insolvenci, ale nyní už podnikají. Domníváme se, že nemá smysl tyto lidi trestat dvakrát.

Sleduji znepokojivou situaci ohledně otravy v řece Bečvě. Dana Balcarová pořádá 11. prosince k tomuto tématu kulatý stůl, kde se bude řešit jak samotná havárie, tak postup a možnosti, jak zabránit jejímu opakování. Velice se mi líbí i web mého pirátského kolegy Františka Elfmarka, který vytvořil zpravodajský web Za živou Bečvu, kde sdílí aktuální informace a články z médií, které se havárie týkají, a také je zde odkaz na výzvu organizace Arnika “Řeky bez jedů”.

Nezapomínám ani na Vysočinu, které se dotýkal zákon o Dukovanech. Bohužel se nám nepodařilo odložit zákon o výstavbě pátého jaderného bloku elektrárny Dukovany. My jsme v minulosti opakovaně předkládali své návrhy na zajištění výstavby, která by neohrozila energetickou bezpečnost, integritu státu ani peněženky lidí. Vláda ani Poslanecká sněmovna na naše formulace nereagovala. Uvidíme, co jim na to teď řekne Senát.


Odkazy

Profil Jan Pošvář

Pirati pracují


Kontakt pro média

Hana Hajnová, 721 684 323, hana.hajnova@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články