Leden ve Sněmovně z pohledu Jana Pošváře

Leden ve Sněmovně z pohledu Jana Pošváře

7. února 2020, Jihlava – První měsíc roku 2020 začal ve vysokém tempu. Ihned z kraje měsíce se konal tříkrálový SWAP, na který jsem přispěl spoustu svých věcí, které bych už nevyužil (třeba kalkulačku do školy, voskovky, Tamagotchi nebo starší záložní zdroj). Následující týden se konalo Celostátní fórum Pirátů v Ostravě, kde jsem letos nemohl chybět. Jsem rád, že pozice v předsednictvu strany obhájili Ivan Bartoš, Olga Richterová a Radek Holomčík, stejně tak jsem rád za dvě nové tváře - Vojtěcha Pikala a Martina Kučeru, kteří mají potenciál přispět lepšímu toku informací a myšlenek shora dolů a naopak. Na celostátním fóru se ale pouze nevolilo předsednictvo, ale také diskutovalo o budoucím směřování České republiky, členská základna byla informována o činnosti našich politických zástupců a neméně důležitou součástí této akce bylo i navazování nových kontaktů a setkání celorepublikových týmů.

Na sněmovních výborech se začal projednávat zákon na ochranu zvířat před týráním a s Piráty jsme proto zintenzivnili práci na jeho pozměňovacích návrzích. Pracuji společně v týmu s Radkem Holomčíkem, Danou Balcarovou a Františkem Navrkalem na několika změnách, které pomohou zlepšit podmínky zvířat. Osobně si beru na starost prosazení zrušení klecového chovu slepic, na kterém dlouhodobě spolupracuji s organizací OBRAZ. Zajímat se o toto téma začala i média, kdy jsem se například objevil v záři reflektorů na televizi Seznam. Reportáž můžete zhlédnout zde.

V poslední lednový den byl zařazen na plénum Sněmovny zahrádkářský zákon. Bylo to trochu nečekané, neboť byl zařazen až nakonec, ale díky tomu, že vláda nechodí do Sněmovny, tak jejich zákony byly přeskočeny. Zahrádkářský zákon prošel bez potíží do druhého čtení. Je to první krok před složitou cestou hledání kompromisů mezi zájmovými skupinami. Zákon má nově definovat činnost zahrádkářů a deklaruje, že zahrádkářství je prospěšná činnost, která se výrazně podílí na rozvíjení společensky významných hodnot v oblasti životního prostředí a krajinného rázu a zvyšuje zájem veřejnosti o ekologii. Těší mě, že na tomto panuje širší shoda a věřím proto, že zákon bude schválen.

Tímto zákonem také plníme pirátský program, kde jsme se zavázali, že ochráníme zahrádkářské osady před tlakem developerů. Mrzí mě, že vláda v minulosti zpochybnila tuto veřejnou prospěšnost a dokonce naznačila, že snad zahrádkáři škodí přírodě. Když se podívám na naši krajinu, tak zatímco naše lesy a pole pomalu umírají, tak v zahrádkářských koloniích to bují pestrým životem. Hlavní argumenty jsem řekl i poslancům na plénu a detailnější popis sepsal v komentáři pro Deník Referendum.


Odkazy

Profil Jan Pošvář

Pirati pracují


Kontakt pro média

Hana Hajnová, 721 684 323, hana.hajnova@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články