Květen ve Sněmovně z pohledu Jana Pošváře

Květen ve Sněmovně z pohledu Jana Pošváře

Praha, 7. června 2019 - Na začátku května jsem pořádal dlouho připravovaný PirateCon, který nesl název „Nenechme si prodat půdu pod nohama“. Zúčastnili se jí zástupci Asociace soukromého zemědělství České republiky, Společnosti mladých agrárníků České republiky a Nadace pro půdu. Podařilo se upozornit nejenom na existující problémy, ale bavili jsme se i o způsobech jejich řešení. Jedním z diskutovaných problémů byly stále nedokončené pozemkové úpravy, aby mohli vlastníci lépe nakládat s vlastním majetkem nebo nejnižší možná podpora začínajících zemědělců. Na tyto problémy budu upozorňovat ministra zemědělství a navrhovat v rámci státního rozpočtu větší podporu SPÚ na pozemkové úpravy. Proti návrhům na zhoršení současného stavu, jako např. předkupní právo, budeme bojovat do roztrhání těla. Podrobnosti naleznete zde.

Jedním z významných témat v květnu byla kůrovcová kalamita. Na zemědělském výboru jsme projednávali současný stav a vláda mezitím byla na návštěvě v lese. Zemědělský výbor požádal ministerstva, aby dělali dále to, co už v rámci řešení kůrovcové kalamity dělají. K žádnému přelomovému rozhodnutí nedošlo. To možná přijde až s novelou lesního zákona, kterou budeme řešit až v červnu. Mezitím jsme společně s dalšími Piráty napříč resorty navštívili NP Šumava, kde jsme se dozvídali výsledky výzkumů a pozorování v bezzásahových zónách. Díky klimatické změně je totiž na místě, aby se současný způsob hospodaření v lese, změnil v udržitelnější formu a to bez pochopení, co les dělá lesem, nelze.

Později jsem se zúčastnil mezinárodního semináře k tématu Zahradní pedagogika. Seminář pořádala nevládní a nezisková organizace Chaloupky v Balinách u Velkého Meziříčí. Sestával se ze série přednášek a konaly se zde praktické ukázky výuky zahradní pedagogiky. Propojení všech smyslů a učení v přírodě má velký potenciál v mnoha ohledech, především pomáhá k návratu vztahu nás a našich potomků k přírodě.

Závěrem května finišovala kampaň k volbám do Evropského parlamentu, a tak jsme se mohli potkat na různých místech po Vysočině. Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci předvolebních akcí, děkuji i těm, kteří nakonec šli k volbám a jeden dík navíc těm, kteří volili nás. Když se podívám na výsledky, tak zde je patrný růst, i když asi pomalejší než bychom si přáli, ale já vnímám ten pomalejší růst jako zdravější a udržitelnější.


ODKAZY:

Profil Jan Pošvář

Piráti pracují


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články