Komentář Romana Paška - Kulturní akce v Třebíči na louce nesmí dělat pouze jeden pořadatel

Komentář Romana Paška - Kulturní akce v Třebíči na louce nesmí dělat pouze jeden pořadatel

Třebíč, 13. července 2020 - Na dvanácté schůzi Rady města Třebíče, konané 11. 6. 2020, Rada města rozhodla pronajmout pozemek louky pod zámkem společnosti Yashica Events a. s. v termínech čtyř víkendů v červenci a srpnu. I přes nelehkou situaci zapříčiněnou nouzovým stavem a opatřeními kvůli koronaviru na přelomu května a června, měla Rada města pořadatele kulturních akcí v Třebíči spíše aktivně vyzvat k předložení návrhů, jak kulturně využít potenciál Třebíče i v této nelehké době. Namísto toho v tichosti schválila pronájem nejatraktivnější části Třebíče pouze jedné společnosti, a to ještě za velmi výhodných podmínek.

Pronájem podzámecké nivy na jeden víkend pro společnost Yashica Events a. s. byl oceněn pouze na 100 Kč i přes vyhlídky na budoucnost, které jasně ukazovaly postupné uvolnění regulací akcí pro veřejnost. O klíčovém uvolnění veřejných akcí se občané dozvěděli již den po rozhodnutí Rady města přes twitterový účet ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Jak tedy vypadala první kulturní akce, u které byl nájem podzámecké nivy za symbolickou cenu? I přes velmi nepříznivé počasí se akce zúčastnilo přibližně 650 lidí, přičemž kdyby si všichni účastníci kupovali vstupenku v předprodeji za 450 Kč, tak by pořadatel pouze na vstupném vydělal necelých 300 000 Kč. Je smutné, že společnost jako Yashica Events a. s., která má dostatek prostředků pro doplacení nákladů ztrátových kulturních akcí, je Radou města zvýhodněna na úkor především menších pořadatelů.

Ocenil bych, kdyby se v podobných situacích Rada města rozhodovala na základě diskuze v Komisi pro kulturu. Rozmanitost pořadatelů je totiž základem pro kvalitní výběr kulturních akcí pro celou třebíčskou veřejnost.


Kontakt pro média

Hana Hajnová, hana.hajnova@pirati.cz, 721 684 323

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články