Hana Hajnová - Kraj by měl být součástí komunikace o umístění budoucího hlubinného úložiště

Hana Hajnová - Kraj by měl být součástí komunikace o umístění budoucího hlubinného úložiště

Jihlava, 12. ledna 2021 - K aktualizaci Politiky územního rozvoje České republiky předloží Kraj Vysočina zásadní stanovisko týkající se procesu výběru případné lokality pro budoucí úložiště radioaktivního odpadu.

„Aktuální návrh z pera ministerstva pro místní rozvoj posouvá míru zapojení dotčených obcí z „konsensu se zájmy“ na pouhou „účast“ obcí. Bez existence speciálního zákona o zapojení dotčených obcí to nevnímáme jako dobrý signál směrem k obcím, proto navrhujeme novou formulaci, která zajistí projednávání výběru lokality i za účasti dotčeného kraje a případné provedení výběru finální lokality proběhne se zohledněním oprávněných zájmů jak dotčených obcí, tak kraje a po vypořádání veškerých důvodných rizik souvisejících s umístěním,“ uvedla náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Hana Hajnová. Dvě ze čtyř Vládou doporučeních lokalit pro umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu jsou situovány na území Kraje Vysočina: Horka mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím, Hrádek u Jihlavy. Na těchto lokalitách hodlá stát uskutečnit návazné výzkumné a průzkumné práce kvůli výběru finální a záložní lokality, které by měly být potvrzeny do roku 2030.

Důvodem pro návrh textové změny, kterou požaduje Kraj Vysočina zanést do Politiky územního rozvoje ČR, je snaha o zapojení krajů mezi oficinální účastníky procesu výběru lokality hlubinného úložiště. „V současné době sice kraje v procesu figurují, ale neukotveně, a to i přesto, že se umístění úložiště týká jejich území. Pro nás je velice důležité, aby z pozice kraje směrem k centrálním orgánům šla zpráva, že chceme být účastníkem komunikace. Ve finále to může být zásadní i směrem k obcím. Druhá věc je, jakým způsobem je řešeno postavení obcí. Vláda se zavázala, že vytvoří zákon, který speciálně upraví zapojení obcí do procesu rozhodování o uložišti. Jeho věcný záměr sice pan ministr Havlíček předložil, ale zda se stihne v letošním roce projednat, je krajně nejisté. Obce tak stále zůstávají v legislativním vakuu, což je pro ně i pro nás špatný signál. A proto nesouhlasíme, aby se koncepční materiály ve vztahu k obcím posouvaly v jiném smyslu, než může být postavený zákon,“ doplňuje Hana Hajnová s tím, že pro současné vedení Kraje Vysočina je zcela zásadní naslouchat obcím a vědět, co chtějí.

Problematika výběru a případného budoucího umístění hlubinného úložiště na území Kraje Vysočina bude jedním z bodů, které budou upraveny v programovém prohlášení Rady Kraje Vysočina. Nové vedení kraje by v něm mělo deklarovat, že bude v tomto procesu stát na straně dotčených obcí.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články