Kraj zavede pravidelné konkurzy na ředitele škol

Kraj zavede pravidelné konkurzy na ředitele škol

Jihlava, 5. ledna 2021 - Zřizovatel školy či školského zařízení může vyhlásit konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele před ukončením jeho funkčního období. To je podle školského zákona stanoveno na 6 let a případný konkurs musí být vyhlášen před uplynutím období výkonu funkce. Jestliže k tomu zřizovatel nepřistoupí, funkční období ředitele se automaticky prodlužuje o dalších 6 let, což byla často využívaná praxe i v Kraji Vysočina. Nově se budou konkurzní řízení vyhlašovat pravidelně vždy na konci funkčního období.

Změnou ve strategii a organizaci konkurzních řízení bych rád narovnal podmínky mezi řediteli jednotlivých škol a školských zařízení. Zatímco doposud bylo vyhlášení konkurzu spíše signálem směrem k řediteli o ztrátě důvěry zřizovatele a obvykle docházelo k obměně na této pracovní pozici, nyní bude vyhlašováno konkurzní řízení pravidelně na pracovní pozice všech ředitelů příspěvkových organizací kraje v oblasti školství.

Nastavení podmínek a organizace konkurzních řízení na obsazování pracovních míst ředitelů je v gesci jednotlivých zřizovatelů. Zatímco některé samosprávy vyhlašují konkurzy pravidelně, jiní prodlužují funkční období ředitelů automaticky. Mezi častými argumenty pro automatické prodlužování je nízký počet přihlášených vhodných uchazečů na danou pozici. To je často relevantní typicky pro venkovské školy (malotřídky). V případě krajem zřizovaných středních škol je však zájem o tyto pozice zpravidla vyšší.

Ředitelům škol sice přibude “zátěž” v podobě přípravy na konkurzní řízení, kterou ale plánuji kompenzovat optimalizací frekvence průběžných hodnocení činnosti ředitelů, nastavením jednodušších podmínek pro jejich odměňování či postupným snižováním přebytečné byrokracie.


KONTAKT PRO NOVINÁŘE

Jiří Svoboda, 724 235 840, jiri.svoboda.hb@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články